PW wil meer slagbomen bij strandopgangen

Progressief Westland

Westland 08.02.2016 - De fractie van Progressief Westland heeft vernomen dat de strandopgang Vluchtenburg met een slagboom

afgesloten gaat worden voor verkeer. Progressief Westland is zeer tevreden over dit voornemen.

Dit kan een einde maken aan de talrijke overbodige illegale verkeersbewegingen van crossmotoren, quats, tereinwagens, touringcars en ander gemotoriseerd verkeer dat al jarenlang plaats vindt op het strandslag en het strand.

Het reguleren op slechts 1 strandslag is natuurlijk volstrekt nutteloos als de andere strandslagen niet op dezelfde wijze afgesloten gaan worden; daar anders het probleem zich simpelweg verplaatst. (foto 's slag Vlugtenburg)

Dit brengt ons tot de volgende vraag: Gaat het college de strandslagen Arendsduin en Beukel ook met een slagboom afsluiten voor illegale verkeersbewegingen? (foto boven Arendsduin, beneden strandslag beukel)

Namens de fractie van Progressief Westland

Ulbe Spaans.