PW wil slimme verlichting in Westland

Progressief Westland

Westland 12.01.2015 - In het AD van 9 januari wordt aangegeven dat Westland Infra een succesvol proefproject voor ‘slimme openbare verlichting’ op vliegveld Schiphol heeft gerealiseerd.

“Op een fietspad tussen twee parkeerplaatsen is een slim, dimbaar openbaar verlichtingssysteem geplaatst. De verlichting wordt hier in- en uitgeschakeld op basis van een radarsysteem dat reageert op beweging en drukte. Als er fietsers aankomen wordt de verlichting aangezet en nadat ze zijn gepasseerd wordt de verlichting weer gedimd.” (foto archief)

Met dit systeem wordt onnodige lichthinder voorkomen, energie bespaard, de verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel gewaarborgd. Progressief Westland staat zeer sympathiek tegenover alle duurzame maatregelen en zou deze slimme verlichting graag in Westland gerealiseerd zien.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Kent het college de in het persbericht genoemde proef?
- Is er reeds sprake van ‘slimme verlichting’, met censoren of anderszins toegerust, in Westland?
- Is het college bereid om deze ontwikkeling te stimuleren en in Westland toe te passen?
- Zo ja, welke trajecten zouden hiervoor in aanmerking komen?
- Welke trajecten met regulier openbare verlichting zijn binnen nu en een half jaar aan vervanging toe?
- Is deze slimme technologie volgens het college op grote schaal haalbaar en zo ja aan welke tijdspanne denkt het college?

Namens de fractie Progressief Westland

Nico de Gier en Aart van den Berg