PW wil veiligere verkeerssituatie bij De Zevensprong

door Progressief Westland

Maasdijk 28.11.2013 - Basisschool De Zevensprong in Maasdijk heeft twee schoolpleinen.

Het schoolplein voor de groepen 3 tot en met 8 heeft de uitgang aan de Van den Rijnstraat.Het hek van dit plein grenst direct aan de smalle straat. Hoewel geen drukke straat rijden er regelmatig auto’s, onder andere van ouders die hun kinderen naar school brengen, maar ook vrachtwagens, veegwagens en bestelwagens. Door ouders en leerkrachten is al een aantal keer geconstateerd dat er soms ook vrij hard wordt gereden.

 

Doordat het hek direct aan de straat grenst, kunnen de kinderen van De Zevensprong met fiets of al spelend direct de weg op schieten.
Dit veroorzaakt met enige regelmaat onveilige, zelfs gevaarlijke situaties.

Daarnaast staan de ouders op de straat te wachten om hun kinderen op te halen.

Dit leidt ons tot de volgende vragen:

  • Is het College het met ons eens dat een uitgang van een schoolplein nooit direct aan de straat zou mogen grenzen om gevaarlijke situaties te voorkomen?
  • Is dit specifieke stukje Van den Rijnstraat aangemerkt als schoolzone?
  • Zo niet, is het college bereid dit ook als schoolzone te markeren?
  • Is het College bereid om in overleg met schoolbestuur te kijken naar mogelijkheden om het hek van het schoolplein naar achteren te verplaatsen en daarmee een veilige (voetgangers)zone te creëren?
  • Kan het College in overweging nemen om de inrichting van de Van den Rijnstraat in ogenschouw te nemen en waar nodig en mogelijk te kunnen verbeteren ten behoeve van de veiligheid van de kinderen?

Namens de fractie van Progressief Westland

Ulbe Spaans