Raad akkoord met college voor opdracht aanbesteding gemeentehuis

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/10/2013 07:14 - Gewijzigd op 01/11/2013 13:20

Westland 31.10.2013 - In de raadsvergadering van 30/31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Westland het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven....  

om de bouw van een nieuw Publieks-en Bestuurscentrum en een gemeentekantoor Europees aan te besteden. Hierdoor kan de nieuwe huisvesting volgens het uitgangspunt van de raad in 2016 gerealiseerd worden. Burgemeester Van der Tak: “Na een stevig debat kan Westland op dit punt nu weer vooruit.”

Dit betekent dat de Europese aanbesteding nu kan starten. Hierbij wordt ingezet op een DBFMO aanbesteding. Dit houdt in dat in één aanbesteding de verschillende fasen en exploitatie in de markt worden gezet (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en bedrijfsvoering).

De meerderheid van de raad heeft besloten om in principe een krediet van €20,7 mln voor realisatie van de nieuwe huisvesting beschikbaar te stellen. Bij de gunning wordt het definitieve bedrag door de raad beschikbaar gesteld. Voor de nieuwe huisvesting was al geld gereserveerd in een bestemmingsreserve en de bestaande huisvestingsbudgetten.

Bij de Europese aanbesteding worden, zoals de raad heeft gevraagd en binnen de kaders van wet -en regelgeving, zoveel mogelijk criteria opgenomen die kansen bieden voor Westlandse ondernemers en het mogelijk maken om via social return lokale werknemers in te schakelen.

Het project wordt aangekondigd in de Europese staatskrant en op tenderned.nl. Hierop kunnen gegadigden reageren. Uit de aanmeldingen wordt een nog nader te bepalen aantal gegadigden geselecteerd. Met deze marktpartijen wordt een aanbestedingsprocedure (de zogenaamde ‘concurrentie gerichte dialoog’ procedure) gestart. Een vertegenwoordiging van de raad wordt betrokken bij de selectie van de gegadigden.

In de vergadering van 18/19 december 2012 heeft de gemeenteraad na een tien jaar durende discussie besloten om een Westlands publieks- en bestuurscentrum op de voormalige Rabobanklocatie aan de Verdilaan en een gemeentekantoor op de voormalige ISW-locatie aan de Tiendweg in Naaldwijk te realiseren. Het college heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de uitvoering van het raadsbesluit en voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen. Het programma van eisen is gereed en financieel onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is de nieuwe huisvesting te kunnen bouwen voor een exploitatielast die lager ligt dan de limiet die door de raad is vastgesteld, namelijk € 3.7 mln. euro per jaar.

Nieuwe huisvesting is hiermee aanzienlijk goedkoper dan de huidige vier gemeentekantoren na renovatie. In de nieuwe CO2 neutrale huisvesting op de Verdilaan kunnen inwoners, ondernemers en organisaties terecht voor alle vormen van gemeentelijke dienstverlening en krijgen raad en college een plaats. In het kantoorgebouw op de Tiendweg wordt de gemeentelijke organisatie op een efficiënte en duurzame manier gehuisvest.