Raadsvergadering (live) aan de Verdilaan

Geplaatst door Westlanders.nu op 09-11-2021 11:47 - Gewijzigd op 09-11-2021 15:58

Naaldwijk 09.11.2021 - De gemeenteraad is dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur in vergadering in het gemeentehuis aan de verdilaan in Naaldwijk.


De agenda ziet er als volgt uit; 

Opening

1 Opening en mededelingen

2 Vragenhalfuur

3 Vaststelling van de agenda

4 Be√ędiging van de heer P.A.H. (Peter) Hartman als tijdelijk raadslid en opvolger van de heer S.J.N. (Sander) Zuyderwijk

5 Spreekrecht voor burgers

6 Voorstel tot vaststelling van de woordelijke verslagen van de openbare raadsvergaderingen van 12 en 26 oktober 2021

7.a Vaststelling van de afhandeling van de Lijst met Ingekomen Stukken (LIS)

7.b Kennisneming van de Lijst met Uitgaande Stukken (LUS)

7.c Kennisneming van de Lijst met Vertrouwelijke Stukken

7.d Kennisneming van de Lijst met Artikel 42-vragen en antwoorden Beraadslagingen over (bespreekstukken)

8 Voorstel tot vaststelling ProRap 2021

9 Voorstel tot vaststelling van de kredietaanvraag 2022 voor investeringen ten behoeve van het Gebiedsgericht Plan 2019-2022

10 Voorstel tot vaststelling van de jaarschijf 2022 van de Programmabegroting 2022-2025

10.1 Algemene Beschouwingen

10.2 Moties en amendementen

11 Stemmingen na de beraadslagingen 

12 Sluiting

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.