Reactie college rondom lokaal inkoopbeleid

College Westland

Westland 11.05.2020 - Op 15 april hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang Westland over voorrang voor lokale ondernemers.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vragen
Deelt uw college de opvatting van GemeenteBelang Westland dat gemeente Westland bij de inkoop van goederen en diensten voorrang geeft aan lokale bedrijven en zzp'ers, tenzij het gevraagde niet kan worden geboden of dat een substantieel prijsverschil bestaat in de aanbieding?

Zo ja, waarom is dan het materiaal in de campagne 'Ik ben thuis in Westland' niet geproduceerd door een in Westland gevestigd bedrijf (zzp'er)? Heeft u overigens lokale ondernemers wel de kans geboden mee te dingen naar deze opdracht? Zo nee, waarom niet?

Collegevragen inzake voorrang voor lokale ondernemers

Reactie
In ons inkoopbeleid hebben wij, waar de aanbestedingsregels dit toestaan, beleid opgenomen rondom het stimuleren van de lokale economie. Indien mogelijk geven wij voorrang aan lokale bedrijven en zzp’ers.

De campagne “Ik ben thuis in Westland” had tot doel Westlandse jongeren (in de leeftijd van 12 tot 18 jaar) te laten zien hoe zij in coronatijd hun dagen op een alternatieve manier thuis kunnen invullen. Initiatief lag bij de werkgroep communicatie corona, die alle gemeentelijke communicatie coördineert.

Bij de uitvoering van de campagne was snelheid geboden en specifieke ervaring met op deze doelgroep gerichte campagnes. Daarom is gekozen voor een bureau waarmee de gemeente eerder heeft samengewerkt en dat bewezen heeft deze doelgroep goed te kunnen bereiken (campagne alcoholpreventie (Zero Heroes, #FFSERIEUS?!, escaperoom #FFSERIEUS?!). Het eerste contact met dit bureau is op 1 april gelegd en 9 dagen later is het eerste filmpje online gezet. De jongerenraad van Westland is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de campagne, omdat het een campagne voor en door jongeren was. Het netwerk van de jongerenraad sluit daarop aan en bovendien wilden we een niet te directe link met de gemeente als afzender leggen om niet te belerend over te komen.

De omvang van de opdracht is zodanig dat deze conform ons inkoopbeleid, enkelvoudig onderhands kon worden verstrekt.