Reigernesten Naaldwijkse begraafplaats worden weggehaald

College Westland

Naaldwijk 07.06.2018 - Op 7 mei 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over overlast van reigers op de openbare begraafplaats te Naaldwijk.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het college het met LPF Westland eens dat de problemen met betrekking tot de reiger populatie definitief moet worden opgelost?

Antwoord 1

Begraafplaatsen zijn plekken van natuurrijke groen plaatsen van rust. Door de nesten van de blauwe reiger op de begraafplaats ontstaat er overlast vanwege de uitwerpselen. Enkele jaren geleden hebben we voor de begraafplaats een ontheffing bij de provincie aangevraagd om de lege nesten van de reigers (na een broedseizoen) weg te halen. De overlast is daarna sterk verminderd. Dit jaar zijn er 5 tot 6 reigernesten aangetroffen waarin gebroed wordt. Deze nesten zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming, de gemeente mag ze daarom niet weghalen. Het college kan de overlast van dit natuurverschijnsel minimaliseren maar niet definitief oplossen.

Vraag 2

Kan de wethouder aangeven hoe de overlast van de reigers te beperken en de kwaliteit en de uitstraling van de begraafplaats borgen voor de nabestaanden?

Antwoord 2

We gaan een nieuwe ontheffing aanvragen om deze nesten na het broedseizoen weg te halen.

Vraag 3

In Alphen aan de Rijn is de overlast van reigers op de begraafplaats ook een probleem en daar is met akoestische maatregelen de reigerpopulatie (deels) verplaatst. Kan de wethouder aangeven of hij wil onderzoeken/ informeren naar de haalbaarheid van deze methode?

Antwoord 3

Nee, akoestische maatregelen zijn al eerder op begraafplaats Naaldwijk toegepast. Dit effect is tijdelijk. De reigers wennen eraan en blijven terugkomen om te nestelen.

Vraag 4

Is er een mogelijkheid de huidige dennenbomen te vervangen door een andere type boom waar reigers zich liever niet in willen vestigen en tevens een plek in de omgeving creëren waar de reigers wel een nest kunnen bouwen?

Antwoord 4

We zijn geen voorstander van kap van de door u benoemde bomen. Buiten dat de bomen kenmerkend zijn voor het oude gedeelte van de begraafplaats, komen reigers vaak terug naar hun broedplaats en kiezen dan een andere boom om hun nest in te maken. Kappen is daarmee geen oplossing.