Respijthuis in Maasdijk gaat niet door

College Westland

Maasdijk 10.10.2018 - Op 23 juli heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over de ontwikkeling van een respijthuis in Maasdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Vraag 1

Is het College bekend met de nieuwe aanvraag voor het betreffende pand en worden er inderdaad 5 tot 7 extra appartementen gerealiseerd?

Antwoord 1

Ja. Deze nieuwe aanvraag betreft het omzetten van de bestemming (kantoor) van ca 300 m²  op de 1e etage van het pand naar 5 levensloopgeschikte appartementen. Daarnaast worden twee appartementen uit de oorspronkelijke aanvraag (van 17 appartementen) omgezet naar 2 woontussenvoorzieningen. De ontwikkeling omvat dus in totaal 20 levensloopgeschikte appartementen en 2 woontussenvoorzieningen.

Stand van zaken parkeerproblematiek Maasdijk

Vraag 2

Wat is de visie van uw College en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat van de aanvankelijke gedachte van respijtwoningen tot woningen met zorg weinig meer over is gebleven?

Antwoord 2

De nieuwe aanvraag sluit aan op de realisatie van extra levensloopgeschikte appartementen, hetgeen u in uw vraagstelling ten onrechte betitelt als respijtwoningen omdat daar formeel nooit sprake van is geweest, die anticiperen op de financiële scheiding van wonen en zorg. De inbreng van twee woontussenvoorzieningen in het complex ondersteunt die ontwikkeling. Bij de georganiseerde informatieavonden is de wens voor een woontussenvoorziening duidelijk naar voren gekomen.

Vraag 3

Is het College bekend met de reden waarom deze wending er is gekomen?

Antwoord 3

De initiatiefnemer had in de oorspronkelijke planontwikkeling 600-650 m² gereserveerd voor maatschappelijke functies; vorm te geven in twee verdiepingen van het oude pand. Invulling in die omvang blijkt niet te lukken. Vandaar de gedeeltelijke omzetting van (voorgenomen) m² maatschappelijke functies naar appartementen.