Rondvraag commissie MO inzake PIUS-X

LPF Westland

Westland 10.01.2014 - Afgelopen november ontvingen alle fracties een brief van muziekvereniging Pius X uit Poeldijk.

In de afgelopen raadsvergadering vroeg mevrouw Hubbeling tijdens het spreekrecht voor burgers over de gevolgen van de afgelopen bezuinigingen bij het

agendapunt van de viering van 10-jaar Westland. In deze collegeperiode zijn de subsidies aan de verenigingen afgeschaft. Weliswaar was er 1 jaar een zachte landingsregeling, maar sindsdien ontvangen vele verenigingen geen subsidie meer. In onze gemeenteraad is de uitspraak "geen vereniging mag omvallen" inmiddels een gevleugelde uitspraak geworden.

De brief en inspraak brengen de volgende twee vragen naar voren:

1. Hoeveel verenigingen hebben zich bij de gemeente gemeld omdat zij
    door de afschaffing van de subsidie steeds verder in de problemen komen?

2. Welke acties heeft de het college van B&W genomen of is zij van plan
    te nemen om de verenigingen die in de moeilijkheden komen te ondersteunen zodat
    "er geen vereniging omvalt"?

Namens de fractie van LPF Westland,

Ben van der Stee