Rondvraag commissie Ruimte inzake onderpad Maasdijk

LPF Westland

Maasdjik 19.05.2014 - Het onderpad Maasdijk aan de zijde van de Verkadestraat, is nu nog geen 30 km zone, zoals aan de zijde van Maasdijk-dorp.

Vanuit het fietstunneltje onder de Maasdijk door, komen fietsers dit onderpad op rijden. Er staan haaientanden, dus de fietsers vanuit dit tunneltje moeten stoppen. Met name scholieren doen dit veelal niet, met  alle gevaarlijke gevolgen van dien. Het onderpad aan de andere kant van de Maasdijk is al wel een 30 km zone.

De fractie van LPF-Westland ziet graag dat ook het onderpad ten noorden van de Maasdijk een 30km zone wordt, met ter hoogte van het “Maastunneltje” een drempel om de automobilist te dwingen haar snelheid te verlagen. Dit zou de veiligheid, met name voor de jeugdige fietsers, ten goede komen.

Kan de wethouder er voor zorgen dat aan de voornoemde zijde onderpad Maasdijk eveneens een 30 km zone kan worden gemaakt en een drempel ter hoogte van het fietstunneltje t.b.v. snelheidsverlaging voor auto’s? 

Namens de fractie van LPF Westland,

Bert Doelman