Rondvraag inzake hekken Kwintsheul, hoek Vorkotterstraat/Kerkstraat

LPF Westland

Kwintsheul 17.09.2017 - Eind 2016 is het lange tijd leegstaande pand op de hoek Vorkotterstraat/Kerstraat in Kwintsheul, mede n.a.v. vragen

van LPF-Westland over brandrisico met de jaarwisseling, gesloopt. Edoch sinds die tijd staan er bouwhekken op de hoek terwijl er geen activiteiten te zien zijn.

Dit geeft een zeer verfrommeld gezicht en zeker nu het groen er welig tiert, maar ook de buurt ontsiert en het aanblik van het mooie Heulse dorp niet versterkt.

Hiervoor hebben wij ook eerder al uw aandacht gevraagd, oa bij de bespreking van de Voortgangsrapportage.

- Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is met deze kavel en zouden de hekken z.s.m. verwijderd kunnen worden?

Namens de fractie van LPF-Westland,

Ben van der Stee