Rondvraag inzake overlast Esdoorn en Linde

LPF Westland

Westland 14.01.2014- De fractie van LPF-Westland is door meerdere bewoners van de Esdoorn en Linde (Naaldwijk) benaderd inzake ernstige overlast in hun directe woonomgeving.

De overlast bestaat uit het ingooien van ruiten van verhuurder Vestia, het over andermans autodaken lopen, drugsdealen, vernielingen aanrichten in de trappenhuizen en het intimideren van wijkbewoners die een en ander bij de politie hebben gemeld. (foto archief)

De daders zijn volgens de bewoners van allochtone komaf, met name van Marokkaanse origine.

Verhuurder Vestia is ook vaak slachtoffer volgens de bewoners, maar doet (of durft) geen aangifte bij de politie terwijl er wel bruikbare camerabeelden voorhanden zijn!

Aan de hand van de gesprekken die wij met de bewoners gevoerd hebben, komen wij tot de conclusie dat deze groep met criminele kenmerken zo goed als vrij spel heeft en er een situatie is ontstaan die hoogst onwenselijk is en per direct moeten worden beëindigd!

De fractie van LPF-Westland heeft de volgende vragen:

1. Is de burgemeester bekend met de situatie en de overlast ter plaatse?

2. Welke maatregelen heeft de politie genomen na de diverse aangiften die gedaan zijn?

3. Welke maatregelen gaat de burgemeester nemen om de situatie per direct te
    verbeteren? 

4. Is de burgemeester het met de fractie van LPF-Westland eens dat omschreven situatie
    hoogst onwenselijk is en dat we dat binnen Westland niet accepteren?

Namens de fractie van LPF-Westland,

Dave van der Meer

John Witkamp