Rondvraag inzake zebrapadverlichting Verdilaan

LPF Westland

Naaldwijk 12.01.2014 - Op de Verdilaan in Naaldwijk zijn een drietal zebrapaden aangelegd. Eén ter hoogte van de RABO-locatie/gemeentehuis,...

één ter hoogte van de Pijlentuinehof/busstation en één ter hoogte van  sporthal de Pijl/De Ouverture. De zebrapaden bij de RABO-locatie/gemeentehuis en sporthal de Pijl/ De Ouverture zijn verlicht met lantaarns en een verlicht signaalbord boven de weg waarop een zebrapad wordt aangegeven.

Het zebrapad ter hoogte van de Pijlentuinehof/busstation heeft deze voorziening niet, waardoor het regelmatig vooral in de avond/nacht tot een gevaarlijke situatie leidt.

Meermalen hebben voetgangers ondervonden dat pas laat, door met name autogebruikers, wordt opgemerkt dat hier een zebrapad is aangelegd. Door het gebrek aan verlichting en verlichte signalering is er zo een onoverzichtelijke/gevaarlijke verkeerssituatie.

Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

1  Waarom is het middelste zebrapad ter hoogte van de Pijlentuinehof/busstation niet voorzien van verlichting middels lantaarns en zebrapadsignalering d.m.v. bebording?

2   Kan hier een dergelijke voorziening worden gerealiseerd om de onoverzichtelijke/gevaarlijke verkeerssituatie bij het middelste zebrapad op te heffen?

Namens de fractie van LPF Westland,

Bert Doelman