Rondvragen inzake bomenkap Arckelweg

LPF Westland

Poeldijk 13.06.2018 - Op woensdag 13 juni 2018 zijn onaangekondigd aan de Arckelweg/Verburchlaan in Poeldijk aan één zijde alle grote bomen gekapt en zal,

zo het zich laat aanzien, aan de andere zijde ook kap plaatsvinden. Deze bomen langs de Arckelweg staan hier al zo’n 50 jaar.

Foto 's bomenkap Verburchlaan

Omwonenden hebben met verbazing gekeken hoe deze karakteristieke bomen zomaar werden neergehaald. Wat verder bevreemd is dat het broedseizoen tot en met 15 juni duurt. Er zijn geen sporen te zien geweest van enige ziekte of andere risicovolle omstandigheden die een kap zouden rechtvaardigen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Wat is de reden waarom deze karakteristieke bomen zijn gekapt?

2. Waarom is er geen communicatie geweest van de kennelijk op handen zijnde kap van deze karakteristieke bomen?

3. De kap valt in het broedseizoen en de vraag is of er is geconstateerd dat er geen nesten zijn verwijderd?

4. Wat gaat er verder op het gebied van bomen langs de Arckelweg gebeuren?

Namens de Fractie LPF Westland

John Witkamp

Max Leerdam