Rondvragen inzake debat rondom ovv-rapport forensische zorg

LPF Westland

Westland 05.04.2019 - Op woensdag 3 april j.l. is in de tweede kamer een debat geweest over het ovv-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P,

over de vrijstelling van Michael P. en de daarop volgende moord op Anne Faber. Volgens minister Sander Dekker schijnt er een systeem te zijn waar je als gemeente op kunt “aansluiten” dat als een dader van bv. een zedendelict of moord met verlof gaat, je als gemeente daarvan van tevoren op de hoogte bent. Helaas is nog niet iedere gemeente hierop aangesloten. Zo zijn 15-20% van de NL gemeenten nog niet aangesloten.

Hierover hebben we voor 16 april de volgende vraag :

1. Is de gemeente Westland wel of niet aangesloten bij dit systeem?  

2.  Zo nee, waarom niet en zou de gemeente Westland bereid zijn dit alsnog te doen? 

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van Koppen