Rondvragen inzake overlast en vernielingen speeltuinen Honselersdijk

LPF Westland

Honselersdijk 04.06.2019 - De temperatuur stijgt weer en daarmee ook de overlast in de speeltuinen in Honselersdijk.

Foto 's de speeltuinen dinsdagochtend 

Hangjongeren hebben dit weekend vernielingen aangericht in een speeltuin aan de Sperwerhorst en daar een ravage achtergelaten.

Ook in de speeltuin Achter de Bergen is het vaak mis, daar laten de hangjongeren vrijwel altijd rotzooi achter. Als buurbewoners iets tegen de hangjongeren zeggen, worden ze uitgescholden waardoor men minder durft op te treden.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met de klachten die de bewoners van dit gebied naar voren brengen?

2. Indien het college bekend is met de klachten, wat is er dan met de klachten gedaan?

3. Welke maatregelen gaat het college nemen om de speeltuinen weer bespeelbaar voor de jeugd te krijgen en te houden? 4. Is het college bereid meer toezicht op de speeltuinen in Honselersdijk in te zetten?

5. Is het college bereid de jongerenwerker in de avond in te zetten in de speeltuinen in Honselersdijk, daar waar overlast is?

Namens de Fractie LPF Westland

Roel Valstar

Hugo van Velden