Rondvragen inzake voortgang winkelcentrumplan ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig / LEO 2.0

's-Gravenzande 28.01.2014 - Op dit moment bestaat er algehele onduidelijkheid bij zowel de inwoners van
’s-Gravenzande...

als ook direct betrokkenen over de voortgang en het moment van uitvoering van het winkelcentrumplan ’s-Gravenzande. Gestart zou worden in het eerste kwartaal 2014, doch het is al bijna februari en op dit moment is nog niets te zien van bouwactiviteiten.

Met de winkeliers is de afspraak gemaakt dat zij langer in hun huidige pand kunnen blijven en voorts zou de Multimate niet meer in gebruik genomen gaan worden als tijdelijke huisvesting van de winkeliers. Erover gesproken wordt dat alleen de twee supermarkten voorlopig gerealiseerd zullen gaan worden en dat de rest van het plan voorlopig niet opgestart zal worden vanwege onzekerheid over verhuur van de winkelruimtes/verkoop appartementen.

Vraagtekens bij winkelcentrumplan 's-Gravenzande

Uiteraard geldt er geen percentage voor de verkoop van de appartementen voor de start, maar in de overeenkomst staat in het geheel geen startdatum.

Voorts is duidelijk dat de winkeliers hoogst ongelukkig zijn als alleen de twee supermarkten voorlopig gerealiseerd gaan worden zonder dat voor het overige het centrum op de schop gaat.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Hoe zit het nu precies op dit moment en tot wat hebben de besprekingen met de projectontwikkelaar geleid?

-          Is het College in staat en bij machte gezien de overeenkomsten die gesloten zijn, de toezegging na te komen dat in het eerste kwartaal 2014 daadwerkelijk gestart wordt met de realisering van het gehele winkelcentrum?

-          Is het College het met de winkeliers eens dat alleen voorlopig de bouw van twee supermarkten geen gewenste ontwikkeling is voor het centrum ’s-Gravenzande?

-          Wanneer is voor dit College duidelijk dat het huidige plan niet realiseerbaar is en teruggevallen moet worden op de optie van verbouwen van het bestaande winkelcentrum met behoud van de mogelijkheid van overdekt winkelen?

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0