Rondvragen over standpunt College Alpacafokkerij

Westland Verstandig

Westland 24.06.2014 - Inmiddels heeft uw College gemeend een persbericht uit te zenden over het definitief sluiten van de Alpacafokkerij waarover al veel te doen geweest is binnen de gemeente.

De exploitant van de alpacafokkerij maakt melding van een zeer onheus gesprek met de nieuwe wethouder op donderdag 19 juni jl. Bij wege van krokodillentranen wordt een volstrekt ongeschikte alternatieve locatie voorgedragen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Waarom heeft het College niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid een tijdelijke vrijstelling te verlenen zodat ook verder gedogen had kunnen plaatsvinden?

-          Waarom heeft het College gemeend deze alpacafokkerij op die plek die een zeer nuttige functie in Westland vervulde voor jeugd en ouderen die frequent een bezoek brachten aan de fokkerij, de nek om te draaien?

-          Waarom wenste dit College geen enkele bereidheid te tonen om alsnog de alpacafokkerij ter plaatse te gedogen totdat een duurzaam glastuinbouwbestemming concreet ingevuld zou zijn?

-          De houding en gedrag van het College lijkt op die ook is toegepast bij Molenslag. Waarom doet het College dit? Er zijn wel mogelijkheden maar het College wil niet en dus probeert zij een ieder te doen geloven dat het ook niet kan.

-          De alpacafokkerij zal deels verplaatst worden naar de Madeweg naar een ander kavel van dezelfde eigenaar en deels zullen de alpaca’s ondergebracht worden op de kavel waar ze nu zijn, maar wel op de bestemming burgerwoning en er zullen een aantal alpaca’s daar bij wege van normaal “burgergebruik” gaan grazen. Voor dit laatste wordt aangenomen dat dit niet onder de handhavingsbeschikking valt. Kan uw College daarover uitsluitsel geven?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter