Rondvragen romdom platenbaan door Liermolen

LPF Westland

De Lier 20.10.2014 - Al diversen keren is er in het verleden en ook dit jaar gesproken over de over het gebruik van de Markenborgh in De Lier door (zwaar) bouwverkeer.

Onlangs zijn hier nog vragen over gesteld en beantwoord en is er aan de bewoners uitleg gegeven. Ook is er onlangs toegezegd om bouwverkeer t.b.v. projecten elders in De Lier niet meer via de Markenborgh te laten rijden. Om dit te realiseren is er een zogenaamde platenbaan aangelegd over het braakliggend terrein Liermolen naar de Veilingweg. Op zich een heel goed initiatief maar ook dat geeft weer vraagtekens.

Door bewoners uit de Vogelijk zijn wij benadert over de ligging van deze platenbaan en het gebruik ervan. Ten eerste ligt de platenbaan direct langs het daar gecreëerde voetbalveld, eerder aangelegd i.v.m. het verdwijnen van de voetbalkooi uit de vogelwijk en het blijkt dat er niet alleen bouwverkeer gebruik maakt van de platenbaan. Zaterdagavond 18 oktober jl. is er door bewoners geconstateerd dat er een vrachtwagen gebruik heeft gemaakt van deze omleidingsroute. Ook personenwagens blijken gebruik te maken van deze route. Blijkbaar een kortere route naar de achterliggende wijk Molensloot of elders in De Lier.

De fractie van LPF Westland heeft hierover de volgende vragen:

1 - Is wethouder op de hoogte van de aangelegde platenbaan, de reden van de aanleg en het traject door Liermolen?

2 - Is de wethouder bekent met het feit dat de platenbaan langs het speel- voetbalveldje loopt zonder verdere afscheiding en is men bereidt op korte termijn daar actie op te ondernemen? Zeker nu blijkt dat er niet alleen bouwverkeer gebruikt blijkt te maken van deze “weg”.

3 - Kan de wethouder aangeven waarom de toegang van deze “weg” niet is voorzien van hekwerk of andere maatregelen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen?

4 - Is de wethouder bereidt om op korte termijn maatregelen te nemen om de “weg” afsluitbaar te maken voor ongeoorloofd verkeer?

Namens de fractie van LPF Westland,

Peter Voskamp