Rookmelders bij oudere gebouwen niet verplicht

College Westland

Poeldijk 16.08.2018 - Op 10 juli heeft de fractie GBW collegevragen gesteld over rookmelders in woongebouwen voor ouderen. Dit naar aanleiding van een grote brand

in juni bij de Wittebrug in Poeldijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert het college u als volgt.

Vragen

Heeft uw College zicht op het aantal woongebouwen in Westland waar in de algemene ruimtelijk en/of de woningen geen rookmelders zijn aangebracht?

Als uw College dat zicht niet heeft, wil uw College dan navraag doen bij corporaties, particuliere verhuurders en Verenigingen van eigenaren (VvE) en een inventarisatie opmaken van de woongebouwen in Westland met en zonder rookmelders?

Indien bij de inventarisatie blijkt dat nog meer woongebouwen in Westland geen rookmelders in algemene ruimtelijk en/of de woningen zijn aangebracht, wil uw College dan in gesprek met de corporaties, particuliere verhuurders en VvE en hen aanmoedigen alsnog rookmelders in algemene ruimten en woningen aan te brengen; in bijzonder in woongebouwen voor ouderen en/of mensen met een beperking? Voorkomen is tenslotte beter dan genezen?

Antwoord

Naar aanleiding van de brand in de Wittebrug in Poeldijk heeft het college besloten om met de bestuurders van de woningcorporaties in gesprek te gaan om hen te wijzen op het belang van brandveilige maatregelen en het plaatsen van rookmelders. Wij zullen daarnaast in samenwerking met de brandweer ook particuliere verhuurders en VvE’s wijzen op het belang van deze maatregelen.

 

Hierbij zij aangetekend, dat het nieuwe Bouwbesluit voorziet in de plicht om brandveilige maatregelen te treffen en rookmelders te plaatsen. Hierop wordt ook gecontroleerd door onze medewerkers van Bouw & Woningtoezicht en de brandweer. Het ligt anders bij gebouwen van voor het nieuwe Bouwbesluit. Daar is het belang van brandveiligheid en rookmelders net zo groot, maar de "plicht" ontbreekt.

Niettemin zal het college genoemde partijen blijven aanmoedigen te handelen overeenkomstig het voorgelegde verzoek. We zullen immers allen steeds meer risicogericht moeten denken en handelen.