Ruim de helft van de mensen die mogen stemmen is 50 plus

CBS

's-Gravenhage 17.11.2023 - Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november mogen naar schatting 13,3 miljoen inwoners stemmen.


Dat komt neer op 91% van de bevolking van 18 jaar of ouder. Ruim de helft van deze groep is 50 jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige bevolkingscijfers van 1 oktober 2023.

In Westland mag 91,2% van de bevolking stemmen. Bij Midden Delfland ligt dat nog iets hoger op 96,4%, Maassluis 93,2%, Rijswijk 88,5%, Rotterdam 84,1%, Delft 81,4% en buurgemeente Den Haag is hekkensluiter met 77,4%. 

50 plussers
Van die kiesgerechtigden zijn er in Westland 50 jaar of ouder 54,3%. Midden Delfland 57,4%, Rotterdam 45,4%, Maassluis 54,9%. Rijswijk 52,2% en Delft 44,3%.

Jongeren
Bijna alle inwoners die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen hun stem uitbrengen. Zij zijn kiesgerechtigd. Bijna 500.000 jongeren mogen voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer. Zij waren bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 nog geen 18 jaar. Ongeveer 130.000 jongeren mochten ook bij de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar nog niet stemmen, maar op 22 november wel.

In de groep van 18 tot 35 jaar mogen in verhouding veel inwoners niet stemmen omdat zij niet in Nederland zijn geboren en (nog) niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Van de 65-plussers mag bijna iedereen stemmen (98%), van de 18- tot 35-jarigen is dat 85%. Van de volwassenen die niet in Nederland zijn geboren mag ruim de helft wel naar de stembus omdat zij de Nederlandse nationaliteit hebben. Van hen woont de grootste groep (57%) 25 jaar of langer in Nederland. Nog eens ruim een kwart woont minstens tien jaar in Nederland. Bijna 15% heeft één of twee in Nederland geboren ouders.

In studentensteden veel jonge kiezers
Een kwart van de mensen die mogen stemmen is jonger dan 35 jaar. In studentensteden wonen veel jongeren en dus zijn kiesgerechtigden daar naar verhouding jong. In de gemeenten Groningen en Utrecht is het aandeel van de kiesgerechtigde inwoners tot 35 jaar het grootst (beide 41%). Daarna volgen Leiden, Wageningen en Delft met elk ruim 38% kiezers jonger dan 35 jaar. In de gemeente Laren is de groep kiesgerechtigde inwoners jonger dan 35 jaar het kleinst (12%). In Westland is dat 23,8%, Rotterdam 32,1%, Midden Delfland 21%, Maasssluis 23,5%Den Haag 28%, Rijswijk 24,3%.

Tussen begin oktober en de verkiezingen verandert de bevolking die mag stemmen nog iets. In de periode tussen 1 oktober en 22 november worden bijvoorbeeld naar schatting 22 duizend jongeren 18 jaar en mogen dus stemmen. In dezelfde periode zullen naar schatting 24 duizend mensen overlijden. Ook kunnen er in de tussentijd Nederlanders vanuit het buitenland terug naar Nederland verhuizen of kunnen mensen de Nederlandse nationaliteit aannemen. Deze veranderingen zitten niet in de schatting van het aantal inwoners dat mag stemmen.

Ook inwoners van Caribisch Nederland met de Nederlandse nationaliteit mogen stemmen. Zij zijn in dit bericht niet meegenomen. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen zijn buiten beschouwing gelaten, net als groepen die niet in het bevolkingsregister staan, zoals diplomaten of NAVO-militairen.

Reacties (4 reacties geplaatst)

Meer dan de helft van Nederland bepaalt dus de toekomst van onze maatschappij en de wereld ; een wereld van waar zij spoedig verdwenen zullen zijn.
Ik hoop dat zij een verstandige keuze zullen maken voor een leefbare toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en zich niet laten leiden door holle verkiezingsretoriek en hun kortzichtige eigenbelang, maar ik vrees het ergste........
Als Pieter zoveel systeemkritiek heeft op het functioneren van de overheid, waarom flirt hij dan zo opzichtig met de veroorzaker van de ellende, de VVD?
Maakt Pieter nu al deel uit van de oude politiek? Vernieuwing? Ha! CDA plus dus!
Krijgen we straks Yesilgöz en Wilders samen in de regering! Hoe bestaat het!
Vele crisissen zijn aan de VVD en het CDA (= NSC deel 1) te wijten, de stikstofcrisis, de woningprijs, de woningcrisis, de asiel crisis, de klimaatcrisis, de crisis in Groningen enz.) De VVD wil bezuinigen op de overheid, dat betekent dat de markt (mislukt) en het bedrijfsleven rustig hun gang kunnen gaan. Terwijl veel misstanden het gevolg zijn van een gebrek aan kennis en handhaving- de markt moet immers het werk kunnen doen.
52 ben ik alweer. Maar ik zit niet te wachten op het CDA+ onder een nieuwe naam. Voor een sociaal contract, al dan niet nieuw, heb je inhoud en ideologie nodig. Het belangrijkste van dat rechtsfilosofische begrip is natuurlijk hoe ' sociaal ' dat wordt ingevuld. Maar Omtzigt suggereert dat alleen het contract zelf telt. Maar zonder inhoud of ideologie blijft NSC een partij zonder houvast.
Een partij van redelijk klinkend getwijfel.
En dan wordt er gemikt op de VVD. Een partij die nu juist alles verstierd heeft de afgelopen 13 jaar. "Bestaanszekerheid" is sterk afhankelijk van wie het woord gebruikt. Daarom kies ik voor de SP.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.