Situatie rondom geluidshinder op Westlandse wegen

Geplaatst door Westlanders.nu op 16-11-2023 00:00 - Gewijzigd op 16-11-2023 09:14

Westland 16.11.2023 - Op 10 oktober zijn collegevragen gesteld over geluidshinder door het verkeer op een vijftal wegen in het Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert de gemeente u als volgt.

Inleiding
Nog steeds ontvangt de WV fractie klachten over de geluidshinder ten gevolge van het verkeer op vorenstaande wegen; de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster, de Molenlaan in Honselersdijk, de Molenstraat in Monster, de Dorpskade in Wateringen en de Jan Barendselaan in Poeldijk.

De gemeente blijkt zich ervan af te maken door aan te geven dat het 30 km-wegen zijn en dus –kort gezegd- de normen geluidshinder niet gelden. Dat is echter niet het geval omdat bij een bepaalde overstijging van vervoersbewegingen die normen wel gelden. Voorts zouden er een verkeerscirculatieplannen gaan komen, maar ook die blijven weg.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Waarom worden geen maatregelen genomen bij vorenstaande wegen voor de geluidsoverlast die er wel is en die ook in deze van belang is vanwege het grote aanbod van verkeer wat op die wegen is, zodat het zijn van 30 km-weg niet alleen de oplossing kan zijn?

Antwoord 1
De Burgemeester Kampschöerstraat wordt binnenkort uitgerust met geluid reducerend asfalt. Bij de voorbereiding van werkzaamheden aan de Dorpskade wordt geluidsreductie ook meegenomen. In algemene zin is bij nieuwe aanleg en beheer van wegen geluid een aandachtspunt. Richtinggevend hierbij is het gemeentelijk Actieplan Geluid. Dit plan is verplicht op basis van de Wet Milieubeheer en in de toekomst op basis van de Omgevingswet.

Vraag 2
Er zijn recent verkeerstellingen op vorenstaande wegen geweest. Kunnen die aan de Raad worden bericht?

Antwoord 2
De meest recente verkeerstellingen op genoemde wegen zijn in 2021 gedaan op de Burgemeester Kampschöerstraat. Op de andere wegen zijn geen recente verkeerstellingen gedaan.

Vraag 3
Wanneer worden verkeerscirculatieplannen gemaakt voor de betreffende wegen en de omgeving waar de betreffende wegen in liggen?

Antwoord 3
In 2024 worden de verkeerscirculatieplannen van de verschillende kernen opgesteld

Reacties (3 reacties geplaatst)

Ria is de 100 procent automobiliste knap hoor was iedereen maar zo
De Dorpskade 30 km.weg ? Echt niet. En wat te denken van de Leeuwerik in Kwintsheul, dat is binnen de 30 km zone. Er wordt met regelmaat zo'n 50 a 60 km doorheen gescheurd. En er gaan grote vrachtwagens doorheen die hier niets te zoeken hebben en eigenlijk via Harteveldlaan horen te rijden. Dus ook hier overlast zat van verkeer, terwijl er ook nog een basisschool aan weg ligt.
Ach wat een onzin gemeente vraag eens of deze lui geen auto rijden maar wel bij ons maar niet bij hun wat een super zeurende wereld leven we in

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.