Situatie rondom leegstaande woningen Honselersdijk

College Westland

Honselersdijk 24.06.2021 - Op 19 mei heeft het college een vraag ontvangen van de fractie WV over leegstaande huizen in Honselersdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding

De Westland Verstandig fractie wordt door bewoners van Honselersdijk erop attent gemaakt –eerder kregen we daar ook al berichten over- dat in de Hunselaer een aantal huizen leegstaan en dat is niet een aantal weken of maanden het geval, maar jaren. Zo is één van de bewoners aldaar twee jaar geleden overleden en de woning is nog steeds niet bewoond, terwijl er toch zo’n groot tekort aan dit type huizen is.

Ook in de Hofstraat en Amalia van Solmsstraat staat er al een woning een jaar leeg. Dit is niet uit te leggen aan degenen die dat constateren en zeker als het ook nog woningen zijn die in eigendom zijn van één van onze woningcorporaties. Waarom wordt op dit punt niet actiever door het College gehandeld. Het is natuurlijk leuk om aan nieuwbouwplannen te werken, maar als dan in het bestaande sociale segment leegstand in stand gelaten wordt, dan is het weer dweilen met de kraan open.

Vraag 1

Is het College met name voor de Hunselaer bereid om contact op te nemen met de woningcorporatie en aan te geven dat het College erop zal toezien dat –het liefst door mensen uit Honselersdijk/Westland- de woningen bewoond moeten worden omdat dit niet alleen lastig te accepteren is door mensen die dringend om een woning verlegen zitten, maar ook geen goede uitstraling geeft van het beleid zo als dat wordt gevoerd?

Antwoord 1

Wij zijn altijd bereid om contact op te nemen met de woningcorporaties over leegstand, maar we achten dat in dit geval niet nodig. De leegstand die de omwonende opvalt had in eerste instantie te maken met het vrij houden van woningen vanwege een interne renovatie, de zogenaamde logeerwoningen en momenteel vanwege een hoge mutatiegraad. Corporaties proberen juist leegstand zoveel als mogelijk te voorkomen.

Verder kunnen we u berichten dat de corporatie Wassenaarsche Bouwstichting werkt in samenwerking met de bewonerscommissie en in afstemming met de gemeente aan een plan om tot revitalisering van het complex te komen, zowel m.b.t. het onderhoud van het vastgoed als de leefbaarheid.