Situatie rondom parkeerbeleid op de Westlandse stranden

College Westland

Westland 15.09.2022 - Op 29 juli  hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over verbetering betaalvoorzieningen en evaluatie parkeerbeleid Westlandse stranden.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding

Het schitterende weer zorgt voor veel plezier en gezelligheid op onze Westlandse stranden. Voor vele strandbezoekers verdwijnt dit plezier echter zodra zij hun parkeerticket willen afrekenen. De Westlandse VVD heeft meermaals geconstateerd dat op zonnige dagen, lange wachtrijen bij de parkeerautomaten geen uitzondering zijn. De Westlandse VVD is van mening dat er bij de parkeervoorzieningen laagdrempelig, eenvoudig en klantvriendelijk moet kunnen worden geparkeerd en betaald.

Dit brengt de fractie van De Westlandse VVD tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het college bekend met de lange wachtrijen voor de parkeerautomaten op de diverse strandslagen?

Antwoord 1
Ja, het College is hiermee bekend.

Vraag 2
Op welke wijze wordt langparkeerders gewezen op de mogelijkheid om vooraf een kaartje te kopen en zo het uitrijden te vergemakkelijken?

Antwoord 2
Informatie staat op de gemeentelijke website, op informatie zuilen bij de ingang van de parkeerplaats en op drukken dagen worden er gastheren/vrouwen ingehuurd om parkeerders te wijzen op de mogelijkheden. Zij verkopen ook dagkaarten dit als aanvulling op de dagkaart functie van de automaat

Vraag 3
Kan het college beamen of de berichten kloppen dat, bij te grote drukte, de slagbomen op de strandslagen zo nu en dan open worden gezet, zodat bezoekers geen parkeerkosten hoeven te betalen? Zo ja; wie neemt dit verlies aan inkomsten voor zijn rekening?

Antwoord 3
Ja, Bij storingen van de betaalautomaat kan de slagboom tijdelijk worden geopend om piekdrukte te voorkomen en de veiligheid te borgen. De gemeente neemt in die voorkomende gevallen het verlies voor haar rekening.

Vraag 4
Welke mogelijkheden ziet het college om bovenstaande problematiek aan te pakken?

Antwoord 4
Het college ziet mogelijkheden zoals onder andere beschreven in vraag 5 om met een uitgebreid betaalsysteem (zoals via app of QR-code) de klantvriendelijkheid te verbeteren.

Vraag 5
Overweegt het college met modernere betaalsystemen te gaan werken en zo de klantvriendelijkheid te vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan bijv. contactloos betalen (in - en uitrijden met bankpas), prepaid betalen (online ticket kopen) en belparkeren (betalen door middel van app/telefoongesprek/sms door invoering gebiedscode) . Zo ja, heeft u enig inzicht op de termijn dat dit kan worden geïntroduceerd?

Antwoord 5
Ja, het college overweegt om met moderne betaalsystemen , zoals via app of QR-code, de klantvriendelijkheid te verbeteren. Mogelijkheden hiertoe worden op dit moment onderzocht en een voorstel zal worden uitgewerkt voor besluitvorming om verbeteringen met ingang van het strandseizoen 2023 te introduceren.

Vraag 6
Het op 24 september 2019 aangenomen raadsbesluit ziet toe op een evaluatie van het gekozen (strandparkeer)beleid. Voor zover De Westlandse VVD bekend, heeft deze evaluatie nog niet plaatsgevonden. Is het verstandig om bij een te houden evaluatie niet louter te kijken naar het beleid, maar ook naar de praktische uitvoering door marktpartijen? Op welk moment vindt een brede evaluatie plaats omtrent het parkeren bij de strandslagen?

Antwoord 6
Het huidige parkeersysteem is aanbesteed voor een periode van 5 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 4 maal 1 jaar. Evaluatie is voorzien in 202 3 zodat een beargumenteerde keuze voor de daaropvolgende periode(n) gemaakt kan worden . Eventuele verlenging dient 3 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst (31-3-2024) schriftelijk te worden overeengekomen Tot die tijd wordt in samenwerking met de contractpartner gewerkt aan finetunen en verbetering van het bestaande systeem. In de evaluatie zal zowel beleid als praktische uitvoering worden meegenomen.

 

Reacties (6 reacties geplaatst)

Rij door naar de Hoek geen parkeerkosten, kun je die overgebleven euries uitgeven in de horeca hebben die ook nog wat. Gemeente Westland slaat wederom de plank finaal mis…!
Het is dat mijn vrouw me tegen hield op slag beukel. Anders had ik heel die slagboom afgebroken een maand of 2 geleden.
Oplossing zat, al klinkt een deel hier wel overdreven. Ga voor parkeren op kenteken, dan evt gekoppeld aan bijvoorbeeld Parkmobile. Om te betalen dan minimaal 2 automaten en contactloos betalen aan de slagboom. Verder kunnen er dan natuurlijk meer opties bij, maar zo spannend hoeft het allemaal niet te zijn als vele garages het al doen.
Sowieso slecht systeem, in elk geval bij slag Beukel in s Gravenzande. al meerdere xen meegemaakt dat de tickets bij het uitrijden niet werken waardoor er een lange wachtrij van auto's ontstaat. Laatst had ik 2,5 uur gewandeld en kwam op de betaalautomaat te staan dat ik het dagtarief moest betalen. Maar goed, het is wel beter dan het oude systeem, nu zijn de eerste 2 uur gratis! Hoek van Holland is overigens helemaal gratis
Moet je met mooi weer in Hoek van Holland komen,
daar loopt het verkeer helemaal vast.
Komt de vvd weer hoor zeker niets beters te doen past bij ze maar die drukte is niet alleen dit jaar pas had je de vorige jaren net zo opgelet als nu had je er allang wat aan kunnen doen .

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.