Situatie verkeersveiligheid Korte Kruisweg

College Westland

Maasdijk 18.11.2021 - Op 16 oktober heeft de fractie GemeenteBelang Westland collegevragen gesteld over de verkeersveiligheid aan de Korte Kruisweg in Maasdijk.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Rijden in Westland dient veilig te kunnen. Helaas is dit in Maasdijk op de Korte Kruisweg lang niet altijd mogelijk. Onze fractie is meerdere keren benaderd door bewoners welke al tijden oproepen tot maatregelen. De Korte Kruisweg kent bebording, welke totaal niet meer van toepassing is (inzake parkeren). Deze borden leiden tot overlast en vooral tot onduidelijkheid en onveiligheid. Van de Maasdijk tot de Lange Kruisweg geldt op de Korte Kruisweg een inrijverbod voor vrachtwagens, tenzij het bestemmingsverkeer betreft.

Dit bestemmingsverkeer kan slechts zijn de bevoorrading van een winkel nagenoeg ter plekke van de Maasdijk. Wellicht kan een algemeen inrijverbod gelden na dit winkelgebied(je). Bijzonder is het halverwege de Korte Kruisweg een routebord (blauw) aan te treffen met hierop een voorkeursroute voor vrachtwagens. Handhaving van dit inrijverbod vindt nimmer plaats. Het grootste gevaar schuilt echter in de snelheid welke behaald wordt door auto’s op de Korte Kruisweg, zeker ter hoogte van de parkeerhavens aan één kant van de weg.

Daarnaast een kruising (uit een weg met een school) welke zeer onoverzichtelijk is. De snelheid dient uit de Korte Kruisweg te ‘worden gehaald’, voordat er ernstige ongelukken plaatsvinden, temeer daar ook huisvestiging van een groep Westlanders met zorg hier gelegen is.

De fractie GemeenteBelang Westland stelt vragen aangaande de verkeerssituatie op de Korte Kruisweg in Maasdijk:

Vraag 1
Kent het college de situatie ter plekke?

Antwoord 1
Ja, het college is bekend met de situatie.

Vraag 2
Kan het college op korte termijn de situatie ten aanzien van bebording aanpassen en de situatie van het inrijverbod vrachtwagens opnieuw bezien?

Antwoord 2
De parkeerbebording is opnieuw bekeken en dit geeft geen aanleiding tot aanpassing. Als de parkeerverbodsborden zouden verdwijnen ontstaat de mogelijkheid om tegenover de parkeervakken te parkeren. Hierdoor komt de doorstroming, door de beperkte breedte van de Korte Kruisweg, in het geding. Ook een algeheel inrijverbod voor vrachtwagens zou leiden tot ongewenste effecten. De uitzondering voor bestemmingsverkeer is noodzakelijk voor leveranciers met bestemming Maasdijk centrum.

Vraag 3
Welke mogelijkheden ziet het college om de veiligheid te verbeteren?'

Vraag 4
Is het college bereid hierover met bewoners in gesprek te gaan?

Antwoord 3 & 4
De huidige inrichting is in 2014/2015 tot stand gekomen als gevolg van participatietraject met omwonenden. Als er nieuwe inzichten vanuit de bewoners zijn, staat het college uiteraard open voor overleg. De mogelijkheden van te nemen maatregelen zijn hier echter beperkt vanwege trilling-, geluidshinder en beperkte ruimte.

De snelheidslimiet op de Korte Kruisweg is 30 km/u. Uit verkeersgegevens blijkt dat 85% van de weggebruikers op de Korte Kruisweg gelijk aan of langzamer dan 36 km/u rijdt. Hoewel dit sneller is dan de snelheidslimiet, valt dit nog binnen de grenzen van een te verwachten gereden snelheid. Op de Korte Kruisweg zijn al maatregelen getroffen om de snelheid te beperken. Er zijn namelijk kruisingsplateau’s aanwezig met de regel rechts gaat voor, de rijbaan is smal door de aanwezigheid van parkeervakken en op verschillende plekken staat de snelheidslimiet op het wegdek aangegeven.

Het te snel rijden op deze locatie is dan ook een gevolg van het gedrag van weggebruikers. Verder zijn er voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) aanwezig die bepaald zijn naar aanleiding van school -thuisroutes en is het trottoir bij de kruising met de Willem III - straat aan een kant verbreed om voet gangers meer ruimte te bieden. Daarmee zijn de mogelijke maatregelen getroffen.

Reacties (6 reacties geplaatst)

Er is inderdaad overleg geweest tussen buurtbewoners en gemeente , alleen er is totaal niet geluisterd naar hen . Vrachtwagens rijden af en aan en dat is echt geen 100 % bestemmingsverkeer.
@ Regina, Dus de plus mag geen plastic tassen meer verkopen omdat mensen ze laten slingeren!?.
Dan hoeven de autodealers ook geen auto's meer te verkopen omdat er te hard gereden wordt! Slaat dus echt nergens op....
'S avonds van 17.30 tot 20.00 stikt het ook nog is van de voetgangers in de korte kruisweg. Allemaal met boodschappentassen vanaf het Honderdland. Als ze langs de dijk nu eerst is een normaal voetgangers pad maken voor al die uitzendkrachten uit Hotel Westland, dan kunnen beschuldigen ook eens stoppen! Tevens kunnen ze bij de Plus ook stoppen met het uitgeven van plastic tassen, dat scheelt een hoop rommel op de Korte kruisweg!
Als ze weg breder maken zodat je elkaar kan passeren hoef je ook niet te versnellen om op tijd in een passeer vak te zijn. Zelfde gebeurt op de Lange Kruisweg. Als je door de versmalling gaat en de tegemoet komende auto rijdt harder dan je verwacht zal je toch ook gas bij moeten geven. Aangezien de meeste denken dat ze de rijdende rechter zijn en je gelijk klem proberen te rijden.
Ik ben het een met Arie. Zo controleren heeft helemaal geen zin. Zelfs een blind paard kan van verre al zien dat er gecontroleerd wordt. Als dan de conclusie is dat 85% niet harder rijdt dan 36, dan nodig ik de verantwoordelijken uit om eens in mijn voortuin te komen zitten. Zo tussen 5.45 uur en 9.00 uur, of tussen 15.45 en18.00 uur. Jullie zullen versteld staan. Of -s'avonds als er helemaal topsnelheid gehaald worden. Wat betreft trillingen en geluidshinder, valt het me op dat het laatste jaar het aantal vrachtwagens dat door de Korte Kruisweg rijdt enorm is toegenomen. Alsof dat geen trillingen en geluidshinder veroorzaakt. Nog buiten het gevaar voor de fietsers. De Korte Kruisweg is gewoon een gevaarlijke weg. Dat er de laatste jaren geen ernstige ongelukken zijn gebeurd, is meer geluk dan wijsheid. Ook ben ik benieuwd wat de opening van het "pootje van Bram" , waar ik overigens blij mee ben, gaat betekenen voor het verkeersaanbod in de Korte Kruisweg. Ik hoop dat het rustiger wordt, maar ik heb m'n twijfels. Het enige waar ik me in kan vinden in de beantwoording van de gemeente is dat de dramatische verkeerssituatie in de Korte Kruisweg veroorzaakt wordt door het gedrag van de verkeersdeelnemers. Voor de rest zijn het "kir" antwoorden.
Als ze er al controleren doen ze dat op een tijdstip wanneer het niet druk is.
Doordeweeks tussen 7 uur en half 9 in de ochtend en s'middags tussen 4 en 6 controleren en niet op een zaterdagochtend om 10 uur.
En zorg dat je niet zichtbaar ben vanaf 1 kilometer.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.