Snelheid op Haagweg blijft 60 km/u

College Westland

Monster 10.10.2019 - Op 15 april zijn aan het college vragen gesteld door de fractie WV over het terugtrekken van het verkeersbesluit aan de Haagweg.

 

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Haagweg die eerder hebben geconstateerd dat de Gemeente een besluit genomen had om de Haagweg – voor een deel – een 50 km weg te maken. Dat besluit blijkt nu plotsklaps teruggetrokken te zijn. De bewoners ervaren dit als hoogst onplezierig en zeker nu de transparantie aan de zijde van de Gemeente ver te zoeken is. 

Vraag 1
Wat is reden waarom het besluit om een deel van de Haagweg tot 50 km weg te maken is teruggenomen?  

Antwoord 1
Naar aanleiding van bezwaren van de hulpdiensten — zij vrezen dat aanrijtijden oplopen als de maximumsnelheid zou worden teruggebracht naar 50 km/u — en bewoners is het verkeersbesluit ingetrokken.  

Vraag 2
Waarom is dat niet duidelijk en goed gecommuniceerd met de buurtbewoners? De buurtbewoners gaan er vanuit dat er vormfouten gemaakt zijn en dat dat te maken heeft met het bestemmingsplan Westmade Noord. Is dat juist? 

Antwoord 2
Er zijn geen vormfouten gemaakt. Verkeersbesluiten worden altijd gepubliceerd in de Staatscourant. Deze worden ook gepubliceerd op de site van de gemeente Westland, met een verwijzing naar de publicatie in de Staatscourant.  Het verkeersbesluit heeft geen relatie met het bestemmingsplan Westmade Noord. 

Vraag 3
Er wordt volgens hun een spelletje gespeeld. Dit wil onze fractie dan ook als vraag voorleggen aan het College. Welk spelletje wordt hier gespeeld? 

Antwoord 3
Vanwege het spanningsveld verkeersveiligheid en verloop in de aanrijtijden van de hulpdiensten is het verkeersbesluit ingetrokken. Het college zal, afwegende ook de argumenten van de hulpdiensten, beslissen of dit verkeersbesluit opnieuw zal worden genomen of niet