Sportverenigingen compenseren voor OZB vanaf 2014

Advertorial Westland Verstandig/LEO 2.0

Westland 16.12.2013 - Geen enkele sportvereniging krijgt nog subsidie in Westland. Een aantal verenigingen betalen wel OZB voor sportaccommodaties,...

kantines en clubgebouwen. Het College wil de OZB in 2014 weer fors laten stijgen, nu met gemiddeld 3,5%. De Rioolrechten, die ook betaald worden door deze sportverenigingen, gaan zelfs met 5% omhoog in de Collegevoorstellen.

Daarom komt de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 in de Raad van 17 december a.s. met een motie om sportverenigingen te compenseren voor de OZB. De gemeente Den Haag kent een dergelijke regeling voor sportverenigingen al vanaf 2011. De fractie vindt dat het afgelopen moet zijn met die bovenmatige belastingverhogingen. Het wordt tijd dat we in Westland de verenigingen gaan aankleden i.p.v. uitkleden.