Stand van zaken afvalverbod kringloopwinkels bij gemeentewerven

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/11/2019 14:40 - Gewijzigd op 07/11/2019 15:16

Westland 07.11.2019 - Op 19 september hebben B&W Westland ontvangen van de fracties CDA Westland en Westland Verstandig over het afval van de kringloopwinkels.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

CDA Westland heeft vernomen dat per heden alle kringloopwinkels in Westland een verbod hebben gekregen om afval te storten op de gemeentewerf. 

Wij hebben daarom de volgende vragen: 

Vraag 1
Klopt het dat alle kringloopwinkels in Westland geen gratis afval meer mogen brengen naar de gemeentewerf? 

Antwoord 1
Vergunningverlener ODH heeft bij een controle gezien dat afval van de kringloopwinkels werd ingenomen, terwijl dat niet is toegestaan. Het afval van de kringloopwinkels wordt gezien als bedrijfsafval en de gemeente heeft geen vergunning om dat afval in te nemen. Dat is in het verleden wel gebeurd, maar de ODH heeft de gemeente er dus op gewezen dat dit niet langer is toegestaan.  

Vraag 2
ent u het eens met onze redenering dat de kringloopwinkels in stichtingsvorm dit gewoon gratis moeten kunnen blijven doen? 

Antwoord 2
De wens vanuit de raad om het voor de kringloopwinkels mogelijk te maken gratis afval aan te leveren bij de gemeente, is ons bekend. Wij onderzoeken daartoe de juridische mogelijkheden. Dit vergt wat uitzoekwerk, maar u wordt binnenkort geïnformeerd en we hopen u dan ook een voorstel voor te kunnen leggen. 

De Westland Verstandig fractie heeft kennisgenomen van het nieuwe beleid van het College om afval van de kringloopwinkels niet meer toe te laten tot de milieustraten in Westland. Dat afval zou bedrijfsafval zijn.  

Vraag 1
Waarom is deze beleidswijziging ingevoerd en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de kringloop een nuttige functie heeft en de oude werkwijze weer snel mogelijk gemaakt moet worden? 

Antwoord 1
Er is geen sprake van een beleidswijziging. De gemeente heeft geen vergunning om bedrijfsafval in te zamelen. Het afval van de kringloopwinkels werd echter altijd aangenomen. Bij controle door de vergunningverlener ODH werd de gemeente erop gewezen dat dit afval bedrijfsafval betr eft en het dus niet is toegestaan om dit afval van de kringloopwinkels aan te nemen.  

Vraag 2
Is het College bereid de kringloopwinkels aan te wijzen als inzameldienst als bedoeld in de afvalstoffenverordening en geeft dat dan voldoende soelaas? 

Antwoord 2
De wens vanuit de raad om het voor de kringloopwinkels mogelijk te maken gratis afval aan te leveren bij de gemeente, is ons bekend. Uw suggestie om de kringloopbedrijven aan te wijzen als inzameldienst nemen wij mee in onze onderzoek naar oplossingen. We onderzoeken momenteel de juridische mogelijkheden en hopen u binnenkort een voorstel voor te kunnen leggen.