Stand van zaken buslijn 31 in Monster

Geplaatst door Westlanders.nu op 14-05-2022 00:30 - Gewijzigd op 14-05-2022 20:03

Monster 14.05.2022 - Op 21 maart heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld inzake voorzieningen Emmastraat als gevolg van omleiding busroute 31.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Tijdens de behandeling in de Raad over de omleiding van de busroute 31 heeft het College toegezegd dat er voorzieningen zouden komen aan de Emmastraat in Monster, dat wil zeggen een oversteekplaats en een bushokjesvoorziening.

Vraag 1
Wanneer gaat het College over tot het maken van een deugdelijke oversteek - een zebrapad- en voorzieningen om op de bus te kunnen wachten middels een bushokje?

Antwoord 1
Momenteel vindt de voorbereiding plaats om de haltes die door lijn 31 gebruikt worden zoveel mogelijk te voorzien van bushokjes en extra voorzieningen om de fiets te parkeren. Bij de nieuwe halte ter hoogte van de Madeweg zijn deze vooruitlopend geplaatst. Er wordt echter geen zebrapad op de Emmastraat(N211) aangelegd. Het is niet gebruikelijk om een zebrapad op een gebied ontsluitende weg van de provincie Zuid Holland aa n te leggen.

Vraag 2
Wanneer kan een en ander worden aangepakt?

Antwoord 2
Naar verwachting vindt realisatie van de aanvullende halte voorzieningen medio 2022 plaats.

Op 13 december 2021 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake evaluatie omlegging buslijn 31 in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt

De Wethouder heeft toegezegd begin januari een evaluatie te laten plaatsvinden van de tijdelijke omlegging van buslijn 31. De bewoners van Monster voelen zich overigens niet echt serieus genomen nu er inmiddels bushokjes geplaatst zijn na een aantal maanden proefdraaien en er zijn ook nietjes geplaatst voor het plaatsen van fietsen van reizigers op de nieuwe bushaltes. Zij denken dus dat ze bij de neus genomen zijn door de Wethouder/College en dat de evaluatie al op de dag van het nemen van het besluit dat om Monster heen gereden werd heeft plaatsgevonden. Dit kan toch niet waar zijn!

Vraag 1
Wanneer gaat de Wethouder nu de evaluatie laten plaatsvinden? Destijds heeft de W ethouder toegezegd dat er duidelijkheid zou worden gegeven op welke wijze de evaluatie zou plaatsvinden en welke criteria zouden worden aangehouden. Daarna is het stil en wordt niets meer vernomen.

Antwoord 1
De evaluatie heeft eind 2021 plaatsgevonden. Op grond van de resultaten va n deze evaluatie heeft het college eind 2021 besloten lijn 31 definitief om de kern van Monster via de route Emmastraat/Molenweg te laten rijden. Hierover is de gemeenteraad eind 2021 middels raadsinformatiebrief met de evaluatie eind 2021 geïnformeerd. De bushokjes en nietjes zijn voor de tijdelijk situatie geplaatst maar blijven nu ook in de definitieve situatie.

Vraag 2
Wat gaat de Wethouder nu verder doen om een objectief goede evaluatie te krijgen waarbij eenieder zijn zegje kan doen?

Antwoord 2
Zie antwoord vraag 1

Reacties (7 reacties geplaatst)

Grof schandaal. Zie geen ouderen meer bij de bushalte staan, behalve mi zelf. Niet overal staan bushokjes, kan je lekker blijven staan en bij regen en wind lekker zeiknat worden. Petje af voor de gemeente Westland.
Het is te hopen dat de toenmalige wethouder in het nieuwe college weer deze portefeuille weer krijgt toe bedeeld. Dan zijn we nog niet van de onzinnige veranderingen af.
Het is weer geld weg gooien vroeger ging de bus over de rijweg ouwe zware bussen met bladveren nu zijn de bussen lucht geveerd en het grootste gedeelte van de zij beplating is licht materiaal en nu huilen er een paar dat ze wat voelen de mensen aan de rijnweg heb je nooit horen klagen en de huizen staan er nog steeds ondanks dat er geen palen onder staan nu moet heel gemeente monster het halve dorp door lopen voor een paar huillebalken hoop dat alles snel terug gedraaid word.
Zoiets kan alleen in Monster.
Zorg wat een domme reactie wat drama met ebs die hebben dit nooit gewild je moet bij de ego trippers in de acaciastraat zijn die lieoen te huilen van dat willen wij niet meer dus eerst je huiswerk maken ipv dom te reageren
Zij denken dus dat ze bij de neus genomen zijn door de Wethouder/College en dat de evaluatie al op de dag van het nemen van het besluit dat om Monster heen gereden werd heeft plaatsgevonden. Dit kan toch niet waar zijn!
-----
Wat dacht je dan? Dit was al kant en klaar bekokstoofd. En de 'overlast' in de Accaciastraat is er nog steeds, want de echte verkeersopstoppers, de ladende en lossende vrachtwagens staan er nog dagelijks. Wéér zo'n fantastische oplossing van Bananengemeente Westland.
Drama met dat ebs
Made weg wonen geen mensen
Westerhonk kan men ook niet komen
Als je slecht terbeen ben
Kan je in het helen westland
Nergens komen
Over al veelste ver lopen
Sgraven zande tm de brug
Dorp moet je verder lopen
Tis niet alleen 31
Alles is een drama!!!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.