Stand van zaken cultuurimpuls in Westland

College Westland

Westland 29.01.2023 - Op 15 november 2022 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 over regeling cultuurimpuls.


 Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Het college heeft op 14 december 2021 de 'Subsidieregeling Cultuurimpuls Corona Westland 2022' vastgesteld. Het doel van deze regeling is het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan het herstel van het cultureel leven. De subsidie kan tot 1 januari 2023 worden aangevraagd en de activiteiten moeten uiterlijk 1 juli 2023 worden uitgevoerd. Naar verluidt zijn er 47 aanvragen ingediend waarvan ongeveer de helft nog wacht op goedkeuring door het college. Aangezien de subsidieaanvraag uiterlijk vier weken voordat de aanvrager wil beginnen met de activiteit(en) ingediend moet worden, zou de beoordelings- en toekenningsprocedure binnen vier weken afgerond moeten kunnen zijn.

De door het college en de ambtelijke dienst ingerichte procedure loopt op zijn zachtst gezegd niet soepel. Aanvragers wachten al maanden op een besluit, sommige zelfs vanaf juni 2022. Zij krijgen telefonisch te horen dat het besluit op hun aanvraag klaar ligt om getekend te worden en dat het 'volgende week geregeld is'. De volgende week komt en gaat en daarna volgt nog een volgende week en nog een, maar er gebeurt maar niets. Blijkbaar is er intern een strijd gaande tussen verschillende ambtelijke afdelingen waar de aanvragers de dupe van zijn.

Een van de meest schrijnende voorbeelden is de aanvraag voor culturele activiteiten door een schaakclub waarbij de gemeentelijke afdeling Juridische Zaken de toekenning blokkeert, aangezien volgens die afdeling een sportclub geen culturele activiteiten mag organiseren en dus niet in aanmerking komt voor deze subsidieregeling.

Onlangs heeft Westland Cultuurweb weer een brandbrief gestuurd naar de burgemeester en de wethouder van Cultuur met het dringende verzoek om nu eindelijk de boel goed op de rails te krijgen, de chaos op te ruimen en te zorgen dat de aanvragers uitsluitsel krijgen op hun aanvragen. Voor veel activiteiten zijn en worden al kosten gemaakt vanuit de overtuiging dat het college snel besluiten zou nemen op aanvragen in deze laagdrempelige subsidieregeling.

Daarnaast is door het college toegezegd dat er in september een besluit zou worden genomen over een verhoging van het subsidieplafond, aangezien er meer aanvragen zijn ingediend dan er subsidie beschikbaar is. Een aantal aanvragen is hierdoor 'on hold' gezet. Inmiddels is het al november en is er nog geen uitsluitsel over een eventuele verhoging van het plafond.

Deze hele situatie wordt door het culturele veld ervaren als een chaotische situatie en het leidt tot onbegrip en verdriet bij de verenigingen. De regeling was bedoeld om het verenigingsleven een steuntje in de rug te geven na twee ontzettend moeilijke jaren en om de Westlandse bevolking te laten zien dat er in onze gemeente een enorm divers aanbod van cultuur is waarvan iedereen kan genieten.

Vraag 1
Klopt het dat de uitvoering van de regeling Cultuurimpuls langzaam en zelfs chaotisch verloopt?

Antwoord 1
Zoals eerder mondeling en schriftelijk aangegeven, waren er capaciteitsproblemen waardoor er vertraging was opgelopen. Inmiddels zijn de achterstanden ingelopen en zijn nieuwe aanvragen binnen de termijn van 8 weken af gehandeld.

Vraag 2
Hoe kan het dat de afhandeling van aanvragen binnen een in principe laagdrempelige en simpele subsidieregeling intern zo ontzettend lang moet duren?

Antwoord 2
Hiervoor zijn in eerste aanleg twee oorzaken te noemen: 

- Het groot aantal aanvragen dat gedaan is , in combinatie met vele aanvragen naar aanleiding van de andere subsidieregeling op het gebied van corona
- Capaciteitsproblemen bij medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering. Tot slot, voor sommige aanvragen gold dat het maxi mum van het beschikbare subsidiebudget was bereikt waardoor er geen snelle besluitvorming kon volgen.

Vraag 3
Wat is het antwoord van de burgemeester en de wethouder van Cultuur op de nieuwe brandbrief van Westland Cultuurweb?

Antwoord 3
Het college heeft middels een brief op 10 november 2022 de directeur van Cultuurweb met dezelfde beantwoording uitgelegd waarom de afhandeling van aanvragen vertraging had opgelopen.

Vraag 4
Waarom laat het college de subsidieaanvragers de dupe worden van een onenigheid tussen de diverse ambtelijke afdelingen?

Antwoord 4
Dit is een suggestieve vraag zonder onderbouwing, waar wi j ons bovendien niet in herkennen.

Vraag 5
Wanneer krijgen de aanvragers nu écht een beschikking op hun aanvraag?

Antwoord 5
In totaal zijn er 58 aanvragen binnengekomen waarvan 10 in de maanden november en december 2022 (de laatste op 28 december 2022) die op dit moment afgerond worden. Daarnaast zijn er nog drie aanvragen in behandeling die eerder werden ingediend maar die op moment van indienen nog niet compleet waren of waar de nodige informatie ontbrak. Wij verwachten dat deze aanvragen allemaal deze maand worden afgehandeld.

Vraag 6
Welke compensatie gaat het college toekennen aan aanvragers die al kosten hebben gemaakt voor activiteiten die vanwege de slechte uitvoering van de regeling door het college moeten worden uitgesteld of zelfs afgelast?

Antwoord 6
Bij ons hebben zich nog geen aanvragers gemeld die hun activiteiten moesten uitstellen en /of afgelasten en daarvoor (extra) kosten hebben gemaakt.

Vraag 7
Gaat het college het subsidieplafond verhogen om meer aanvragen te kunnen toekennen? Zo ja, wanneer kunnen we dit besluit verwachten?

Antwoord 7
Inmiddels is de aanvraagtermijn van de regeling gesloten. In totaal wordt er € 436.950 subsidie verleend op basis van de regeling, waarvan wij, zoals u weet, het subsidieplafond al eerder hebben opgehoogd van € 250.000 naar € 500.000. Er is nu geen noodzaak het subsidieplafond opnieuw te verhogen.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Zo genoeg van die leugenaar en al die andere theorie figuren in den haag die totaal de praktijk niet weten wat er afspeelt buiten dat torentje in den haag
Ik las dat de VVD zich hard opstelt tegen
Groen Links en PvdA. Dan weten jullie waar je op kunt stemmen om het Rutte lastig te maken. Anders rommelt hij zich wel in een coalitie met de bruinen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.