Stand van zaken hoger onderwijs bij het WHC

College Westland

Naaldwijk 03.10.2018 - Op 28 augustus heeft de fractie CDA Westland collegevragen gesteld over hoger onderwijs in het WHC.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Kan het college ons op korte termijn informeren over de huidige stand van zaken en de precieze planning voor het komende schooljaar?

Antwoord 1

De gemeente is op dit moment in gesprek met het WHC om te kijken hoe kennis en innovatie waaronder het onderwijs verder versterkt kan worden.

Licenties voor zowel de Associate Degree Tuinbouwmanagement opleiding als voor de reguliere voltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness zijn van Hogeschool InHolland en afgegeven op vestigingsplaats Delft. Hierdoor mag er 'maar' 30% van de activiteiten elders dan de vestigingsplaats uitgevoerd worden. In samenwerking met Lentiz wordt er in de Associate Degree opleiding wel gebruik gemaakt van het WHC. Er vinden vanuit de flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness ook activiteiten plaats in het WHC, zoals excursies en bijeenkomsten.

Collegevragen inzake kwart miljoen subsidie voor WHC

Er worden binnen alle tuinbouwopleidingen (deel-) projecten uitgevoerd in het WHC (Demokwekerij), bijvoorbeeld van het project Green Eyes 2.0 in samenwerking met Priva en van het project HiPerGreen (vervolg op Drones in de Kas).

Aan de Hogeschool InHolland in Delft staan momenteel 91 studenten ingeschreven voor een tuinbouwopleiding. Het gaat daarbij om:

57 studenten Tuinbouw & Agribusiness (voltijd)

5 studenten Tuinbouw & Agribusiness (flexibele deeltijd)

17 studenten Double Degree Horticulture & Agribusiness

12 studenten Associate Degree Tuinbouwmanagement

Vraag 2

Kan het college uitleg geven over de stagnatie van de plannen om deze twee opleidingen te huisvesten binnen het WHC? Ligt de oorzaak bij het WHC of bij InHolland?

Antwoord 2

De Associate Degree opleiding, waarover is afgesproken om een deel van het onderwijs in het WHC te laten plaatsvinden, is in 2017 gestart met 7 studenten. Dit jaar zijn 12 studenten met de opleiding gestart. Er is dus geen sprake van stagnatie van de plannen.

Vraag 3

Kan het college onderzoeken hoeveel Westlandse studenten nu onnodig dagelijks in Delft onderwijs volgen?

Antwoord 3

Westlandse studenten volgen dagelijks geen onnodig onderwijs in Delft. Van de 91 studenten die staan ingeschreven bij de verscheidene tuinbouw gerelateerde opleidingen van Hogeschool InHolland is een derde woonachtig in Westland.