Stand van zaken openbare toiletten in gemeente Westland

Gemeente Westland

Westland 06.06.2024 -Op 19 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over Plas(on)vriendelijk Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Inleiding
Hoe staat het met de openbare toiletten in gemeente Westland? Vorig jaar heeft de Westlandse VVD vragen gesteld over de daling van de plasvriendelijkheid in Westland.

Naar aanleiding van deze vragen zijn door het college een aantal toezeggingen gedaan: zo zou uitgezocht worden wie de HogeNood-app beheert en of het mogelijk was dat bedrijven/instellingen zichzelf hierbij konden aansluiten. Ook zou onderzocht worden hoe er meer spreiding van wc’s in onze gemeente bewerkstelligd kon worden en zou er een inventarisatie plaatsvinden of alle beschikbare wc’s al wel aangesloten zijn bij deze app.

Afgelopen jaar is Westland wederom fors gedaald op de lijst van de meest plasvriendelijke gemeentes, we staan 24 plekken lager op de lijst ten opzichte van vorig jaar.

De positie op de lijst wordt vastgesteld aan de hand van 6 indicatoren:

1. Aantal inwoners per toilet
2. Toegankelijkheid: urinoirs krijgen minder punten dan zittoiletten; (rolstoel)toegankelijke toiletten krijgen de meeste punten
3. De spreiding over de gemeente: hoe meer toiletten binnen 500 m van elkaar, des te meer punten
4. Het aantal openbare toiletten ten opzichte van het aantal opengestelde
5. Het beleid van de gemeente
6. Zelf gegevens kunnen toevoegen aan de HogeNood-app

Dit brengt de fractie van de Westlandse VVD tot de volgende vragen:

Vraag 1
In hoeverre heeft de beloofde inventarisatie al plaatsgevonden en is het voor bijvoorbeeld ondernemers al mogelijk om zelf aan te melden bij de HogeNood-app.

Antwoord 1
Er is in het verleden een inventarisatie gedaan door het Platform Gehandicapten naar gehandicaptentoiletten en toiletten die openbaar beschikbaar zijn voor mensen met plasproblemen. Zij hebben hiervan een mooi overzicht gemaakt. Deze is te vinden op de website van het Platform Gehandicapten Westland. Het is voor ondernemers mogelijk om in de HogeNood-app aan te melden dat het toilet openbaar toegankelijk is.

Vraag 2
Wat is er afgelopen jaar gebeurd aan spreiding van openbaar beschikbare wc’s?

Antwoord 2
Om te weten of er voldoende spreiding is van beschikbare wc’s is een actualisatie van het overzicht nodig. Deze is nog niet uitgevoerd.

Vraag 3
Ziet het college zelf mogelijkheden om het aantal openbaar beschikbare wc’s te verruimen? Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van openbare wc’s op belangrijke plekken?

Antwoord 3
Het college is vooralsnog niet van plan om het aantal openbaar beschikbare toiletten te verruimen.

Vraag 4
Staat het college ervoor open om ondernemers actief te benaderen voor het openbaar stellen van wc’s op plekken waar deze schaars zijn?

Antwoord 4
De gemeente is aangesloten bij de Ongehinderd-app. We vragen ondernemers om hier zo veel mogelijk gebruik van te maken, zodat alle informatie op één plek goed vindbaar is. In de Ongehinderd-app is informatie te vinden over de toegankelijkheid van onder andere winkels, restaurants of andere accommodaties in de gemeente Westland. Ondernemers kunnen hun restaurant of winkel zelf aanmelden in de Ongehinderd-app. Het Gehandicapten Platform is de tester van de Ongehinderd-app. Inwoners met een beperking die gebruik maken van de Ongehinderd-app kunnen op die manier vinden of er een gehandicaptentoilet aanwezig is of een openbaar beschikbaar gesteld toilet voor mensen met een plas- en/of darmproblemen.

Reacties (12 reacties geplaatst)

Bomen? Waar?
Beste mensen
Waarom wordt er over dit soort dingen zo lang geouwehoerd voordat er daadwerkelijk wat ( positiefs ) mee gebeurt … lijkt verdomd op die “ fantastische “ politiek ?!?!
1 x over hebben, plan maken en meteen spijkers met koppen slaan zsm !!
Is dat nou zo lastig ??????
Wederom wordt dit weer een investering wat straks blijkt dat dit weg gegooid geld is. Veel mensen zijn viezerikken en laten de de toiletten dus vies achter. Worden daarna niet meer gebruikt en er valt niet tegen op te poetsen. Gevolg is dat het staat te verpauperen en dat het een bende wordt.
@ moeder met kinderen ik zou een ander meertje zoeken om heen te gaan eerder bericht laat weten dat het water daar niet best is . Of doe je behoefte in het water daar komt het riool ook op uit .
Deze wc s zijn bedoeld met blaasproblemen en catheter problemen. Zodat deze patiënten dit zou gauw mogelijk weten
Bij de herinrichting plein in Maasdijk zou een toilet ook heel fijn zijn, in een keer doorpakken.
Op de wollebrand hebben ook altijd twee buiten toiletten gestaan, totdat Zwinkels ging uitbreiden . Toen waren ze ineens weg, ik heb nog een mail naar de gemeente gestuurd maar die gaven niet thuis. Waar moeten alle mensen hun behoeften doen die gebruik maken van het strandje.
Bomen genoeg langs de weg onzin dit
pff pak een boom.
Zeg het wel eens meer; Klein leed is ook leed.
Zeikerds genoeg. Voorbeelden zat.
Wc’s langs de Westlandse waterwegen zou ook geen overbodige luxe zijn.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.