Stand van zaken overlast jongeren in Opstalwijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/05/2020 16:45 - Gewijzigd op 27/05/2020 16:53

Naaldwijk 27.05.2020 - Op 24 april zijn door de fractie LPF Westland collegevragen gesteld over overlast in de wijk Opstal in Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Inleiding
De fractie van LPF Westland is benaderd door bewoners in en rondom de Esdoorn en Linde in Naaldwijk. De afgelopen weken waren er veel kinderen thuis vanwege de gesloten scholen. Dit i.v.m. de coronacrisis. Veel van die kinderen zochten hun vertier buiten op straat en/of bij de speelplekken in de wijk, waar op zich natuurlijk niks mis mee is.

Wat verontrustender is, is dat we horen over kleine Marokkaanse jongetjes (+/- 10 jaar) die buiten met vlindermessen ‘spelen’. Nederlandse kindertjes, uit andere (delen van de) wijken mogen niet eens pingpongen of worden dan weggepest, uitgescholden en/of erger. Er zijn hiervan als het goed is ook al meldingen van gemaakt bij politie en leefomgeving, maar dit heeft helaas nog niet tot gewenst resultaat geleid.

Ook net buiten de wijk, bij bv. de parkeerplaats aan de Simon van Slingerlandtstraat in Naaldwijk ontvangen we dezelfde geluiden. Marokkaanse jongeren dat ruiten ingooit, dealt, schreeuwt, kelderboxen sloopt etc.. Zeker nu het mooie weer weer toeneemt zijn er veel jongeren meer en langer buiten te vinden, waardoor helaas vaak ook de overlast wordt vergroot. Als laatste krijgen we te horen dat nu de ramadan is begonnen er ook een toename is van mensen die samenkomen in huis met méér dan de wettelijke toegestane max. 3 personen.

Vraag 1
Kan het college aangeven of er de laatste tijd weer meldingen zijn van overlast in/rondom de Esdoorn en Linde in Naaldwijk? Zo ja; kan het college aangeven wat ze hieraan hebben gedaan?

Vraag 2
Is het college bereid (evt. in samenwerking met politie en/of jongerenwerk) om te zorgen dat alle kinderen in de wijk weer veilig kunnen buiten spelen?

Vraag 3
Kan het college aangeven hoe ze deze ‘hotspots’ van overlast de komende maanden waarin het weer langer licht is gaan monitoren en het overlast beperken?

Antwoorden 1,2, en 3:

Ja, er zijn meldingen ontvangen van overlast. De overlast zou vooral zijn in kelderboxen, portieken en speeltuinen. Er is één incident bij de politie bekend van een ruzie tussen jongeren. Vervolgens is gemeld dat een jong persoon met mogelijk een mes rondliep. Dit is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar. Daarom is de politie direct met meerdere eenheden ter plaatse gekomen voor onderzoek. Zowel de jongen als een mogelijk mes zijn niet aangetroffen. 

Alle meldingen worden adequaat opgepakt door de politie, gemeentelijk boa’s en het jongerenwerk van Vitis Welzijn. Alle kinderen moeten namelijk veilig en plezierig kunnen buiten spelen. Ook moeten bewoners zich prettig voelen in haar eigen wijk.

Om de overlast aan te pakken worden de genoemde locaties zo veel mogelijk gecontroleerd. Waar nodig wordt er gehandhaafd. De politie heeft al diverse bekeuringen opgelegd aan overlastgevende jongeren. Eén van de overlastgevende jongere heeft daarnaast ook een gebieds- en groepsverbod opgelegd gekregen van de burgemeester. Indien nodig volgen er meer gebieds- en groepsverboden. 

Daarnaast is er intensief contact met de woningcorporatie Vestia over de problematiek. Onder andere de camerabeelden van Vestia worden gedeeld met de politie om de overlast in de kelderboxen aan te pakken. Daarnaast spreekt Vestia haar huurders ook aan op het gedrag van hun kinderen en heeft dit mogelijk consequenties voor hen. 

Voor de komende periode geldt dat de overlast voor alle betrokken partners hoge prioriteit blijft. Over de aanpak wordt continu afgestemd met elkaar. Momenteel wordt overwogen aanvullende maatregelen te treffen.

Vraag 4
Gaat het college ook actief extra handhaven op de max. 3 personen visite per huishouden in deze ramadanperiode zoals ze bv. ook actief handhaven op het water en/of bij het Prinsenbos in Naaldwijk?

Antwoord 4
Er wordt gecontroleerd op de naleving van de geldende noodverordening. Bij excessen, in de openbare ruimte of huislijke sfeer, wordt er gehandhaafd.