Stand van zaken overlast Oranjepark

College Westland

's-Gravenzande 18.11.2021 - Op 15 oktober hebben B&W wij vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over “hevige overlast in Oranjepark en politie weigert te komen voor baldadige personen”.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In het Oranjepark in ’s-Gravenzande is sprake van baldadigheden in de vorm van het afsteken van vuurwerk (bijna dagelijks), het veroorzaken van overlast door geluid, passanten lastig vallen, maar ook door teksten te maken zoals op bijgaande foto’s staat aangegeven. Dit hoort niet in Westland te geschieden en de politie behoort hier actief in op te treden.

Vragen:

1. Is het College / de burgemeester bekend met vorenstaande situatie in het Oranjepark?

2. Is de burgemeester het met ons eens dat teksten zoals nu daar staan, absoluut niet kunnen, zeker niet voor de spelende kinderen?

3. Waarom laat de politie het afweten als er meerdere malen meldingen en klachten gedaan worden over dit soort situaties?

4. Waarom deelt de politie mede aan de klagers dat zij voor dit soort zaken niet "komen"? Dit klopt toch niet en is ook niet in overeenstemming met de taakstelling van de politie?

5. Is de burgemeester bereid om hierover contact met de politie op te nemen en te bewegen alsnog gevolg te geven aan dit soort meldingen en ade quaat op te treden?

Antwoord

De aangegeven situatie is bekend. De eerste melding is net voor deze vragen binnengekomen. Hierover heeft afstemming tussen politie, gemeente en jongerenwerk plaatsgevonden om passende maatregelen te treffen en overlast tegen te gaan.

Het standpunt dat er niets gebeurt, is mogelijk gebaseerd op onwetendheid en onbekendheid. Dat had wellicht voorkomen kunnen worden door eerst te informeren naar de actuele informatie. Uitingen van de politie zoals aangegeven in de vragen missen naar onze mening elke onderbouwing en grondslag.

Reacties (4 reacties geplaatst)

De jeugd mag niks meer, logisch dat zij daar gaan hangen
Zelf 2 keer overlast ondervonden en de politie gebeld. Als antwoord kreeg ik zoadra er een wagen vrij is, gaan we die kant op. En binnen 20 minuten was daar de politie. Bij geen van de 2 meldingen heb ik te horen gekregen dat ze daar niet voor kwamen.
Waar zijn onze handhavers dan een idee om daar te handhaven
Waar zijn de bijgaande foto's met tekst dan, ik zie 1 foto zonder tekst, is dit censuur ?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.