Stand van zaken parkeervergunningen in Ter Heijde

College Westland

Ter Heijde 08.09.2019 - Op 13 mei heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over de Parkeervergunningen in Ter Heijde.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
In Ter Heijde schijnt onduidelijkheid te bestaan over het parkeergunningenbeleid en de uitvoering dit jaar. De bewoners hebben nog geen brief van de Gemeente ontvangen zoals voorgaande jaren wel het geval was. Dit leidt tot de navolgende vragen: Is er iets veranderd? De bewoners gaan er vanuit dat dit niet het geval is en dat gewoon het oude parkeerregiem gehandhaafd blijft. Is dat juist en waarom worden er geen brieven gezonden zoals voorafgaande jaren wel plaatsvond? 

Antwoord 1
Het parkeervergunningenbeleid Ter Heijde is ongewijzigd ten opzichte van de vorige jaren. 

Abusievelijk is in 2019 geen brief verzonden over de start van het nieuwe parkeerseizoen. Wel is de benodigde informatie in uitgebreide vorm beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website. 

In de eerste maand van het nieuwe parkeerseizoen zijn zeven inwoners van Ter Heijde bekeurd omdat zij niet in bezit waren van een  parkeervergunning 2019. Wij zijn in contact met deze inwoners om een oplossing te bieden. Verder is aan alle inwoners een brief verzonden waarin uitleg wordt gegeven over het parkeerbeleid Ter Heijde.  Afsluitend wordt in de brief aangegeven dat, uitgaande van een ongewijzigd parkeerbeleid, geen brieven meer worden verzonden over de start van een nieuw parkeerseizoen maar dat bewoners in de maand voorafgaande aan het parkeerseizoen de parkeervergunning digitaal of in persoon bij de gemeente kunnen aanvragen. 

Uit het feit dat er in 2019 een vergelijkbaar aantal parkeervergunningen is afgegeven als voorgaande jaren maken wij op dat er op dit moment geen onduidelijkheid meer bestaat over het parkeerbeleid in Ter Heijde.