Stand van zaken problemen openbaar vervoer ‘s-Gravenzande

College Westland

's-Gravenzande 04.11.2021 - Op 3 mei hebben B&W collegevragen gekregen over de problemen met het openbaar vervoer aan de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding

De WV fractie is benaderd door inwoners van ’s -Gravenzande over de sinds 4 januari 2021 tijdelijke bushalte de Brug in ’s-Gravenzande aan weerszijden van de Koningin Julianalaan. Deze halte is eindhalte voor lijn 32 de zogenoemde “ziekenhuislijn” en ook lijn 31 halteert hier. Halte informatie en abri’s ontbreken hier echter waardoor er voor de reizigers bij slecht weer beschutting ontbreekt.

Vraag 1
Is het College bereid om in overleg te treden met EBS en de MRDH om bus 32 weer te laten vertrekken en te stoppen op de oude locatie Naaldwijkseweg?

Antwoord 1
Sinds het ingaan van de nieuwe concessie Haaglanden Streek zomer 2019 reed lijn 32 in ’s - Gravenzande in éénrichting vanuit Naaldwijk via de Naaldwijkseweg/Beukenlaan/Vondellaan/ Vestdijklaan/Oudelandstraat/Koningin Julianaweg naar Naaldwijk. Deze route heeft echter tot klachten van bewoners in de Naaldwijkseweg en de Beukenlaan geleid. Deze hebben vooral betrekking op trillinghinder en de verkeersonveilige situaties in de Naaldwijkseweg door de te smalle rijbaan. Om hier een oplossing voor te kunnen bieden is in overleg met EBS, de MRDH en het college in het concept Vervoerplan 2021 Haaglanden Streek EBS de route Naaldwijkseweg/ Koningin Julianweg/rotonde Rijnvaartweg/Koningin Julian aweg/Naaldwijkseweg opgenomen. Omdat op deze route ook verlengde bussen kunnen worden ingezet, kan in de spits op lijn 32 voldoende capaciteit worden aangeboden. Het concept Vervoerplan Haaglanden Streek EBS 2021 is door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH juli 2020 vastgesteld. Sinds begin 2021 rijdt buslijn 32 in twee richtingen via de route Naaldwijkseweg/Koningin Julian aweg/rotonde Rijnvaartweg/Koningin Julianweg/Naaldwijkseweg.

Vraag 2
Is het niet mogelijk om de goed geoutilleerde halte bij de Brug aan weerszijden van de Oudelandstraat weer in gebruik te doen nemen wat dan ook weer voor bus 31 kan geschieden?

Antwoord 2
De abri’s die bij de halte de Brug stonden zijn recent naar de halte aan de Koningin Julianaweg verplaatst. Ook is hier gelijktijdig de nog ontbrekende halte-informatie aangebracht. De fietsenklemmen worden op korte termijn ver plaatst. Onderzocht wordt of een veilige oversteekplaats gerealiseerd kan worden, waardoor makkelijker van lijn 31 op 32 en vice versa overgestapt kan worden. Deze werkzaamheden gaan begin 2022 mee met de herinrichting van dit deel van de Koningin Julianaweg. De voormalige halte de Brug aan de Oudelandstraat kan niet meer in de dienstregeling van buslijn 31 worden opgenomen. Door de toename van de reistijd sluit lijn 31 niet meer aan op de dienstregeling van de Hoekse Lijn en de OV-lijnen in Den Haag.

Vraag 3
Is de wethouder in ieder geval bereid om te bewerkstelligen dat de oude halte bij de Br ug in de Oudelandstraat voor de bussen 32 en 31 weer wordt gebruikt zodat de aan geen enkele norm voldoende tijdelijke haltes die bovendien gevaarlijk zijn, kunnen verva llen?

Antwoord 3
Zie antwoorden vraag 1 en 2

Vraag 4
Wie heeft dit allemaal bedacht?

Antwoord 4
Zie antwoord vraag 1

Reacties (9 reacties geplaatst)

Laar u pamperen door Duijsens

Slecht ter been dat ligt niet aan de vervoerder maar de provincie en of met de gemeente bepaald en als er nu ook nog huilebalken meedoen zoals in monster dan krijg je dit dus eerst je eigen inlezen

Weet je zeker dat je alleen maar slecht ter been bent ?!?!

Nog gekker
Met dat ebs
Geen dorp waar je heen kan
En als je er komt
Veelste ver lopen
Oa je moet in dorp zijn
Of oo de veiling kaden
Zo als vd week
Moet je lopen van af de brug
Naar de veiling kaden
Monster regel rechten ramp made weg stopt de bus
Moet je lopen
Van af het westerhonk
Of je moet lopen van af
Het westerhonk
Naar schelpen pad haag weg
Wat een zooi
Wat is dat slecht ter been,??
Ebs jammer geen boodschap aan

Inwoner in monster 1 grote komedie ik ken er iemand die vertelde mij ik heb nergens last van maar ja ik doe maar mee er is een hele grote verliezer daar en dat zijn de senioren egoisme daar ten top

Zo WV voor deze bewoners ga je wel in de bres, in Monster trekken jullie partij voor een kant, verkiezingen komen er weer aan!

En maar klagen en zeuren geen zwsrte pieten meer geen vuurwerk geen circussen geen bussen meer waarr leven we in wat een zure mensen

deze vragen wederom verspilling van gemeenschapsgeld!

Wat dachten we van beschutting bij de 'tijdelijke' haltes voor lijn 31/34 aan de Madeweg? Stoepranden zijn al wel verhoogd, maar een droge/minder winderige plek zou ook fijn zijn voor de mensen die met de bus mee moeten...

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.