Stand van zaken pumptrackbaan Waelbos

College Westland

's-Gravenzande 23.11.2022 - Op 30 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over het overdrachtsdossier pumptrackbaan.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert het college u als volgt.

Inleiding
Al sinds eind 2021 wordt er gesproken met de wethouder en naarstig gezocht naar een plek voor een Pumptrackbaan in Westland. Wethouder Varekamp heeft nog voor de verkiezingen gesproken met initiatiefneemster en ondergetekenden in het bijzijn van een ambtenaar. Toen was de belofte een week of twee en dan zijn we een stuk verder (9-3-2022).

Vraag 1
Welke wethouder heeft dit nu in zijn portefeuille?

Antwoord 1
Wethouder Ferwerda heeft het onderdeel pumptrack in zijn portefeuille en heeft dit recent overgedragen gekregen.

Vraag 2
Kunt U helderheid verschaffen en aan initiatiefneemster en ondergetekenden duidelijkheid verschaffen over de voortgang en huidige status?

Antwoord 2
In september 2022 organiseerde ONW een informatieavond. Daar lichtte ONW toe dat het herinrichten van het Waelbos (Op de hoek Nieuwe Vaart/ Rijnvaartweg te ’s-Gravenzande) complexer is dan voorzien. Tijdens deze bijeenkomst meldde door ONW dat inmiddels besloten is tot de aanleg van een pumptrackbaan in Waelbos en dat men ernaar streeft snel te starten met de aanleg. Op dit moment wordt daarom druk gewerkt aan het ontwerp van de Pumptrackbaan.

Dat ontwerp moet nog wel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeente. Initiatiefneemster is op de hoogte gebracht van de voortgang. Binnenkort staat er een afspraak met initiatiefneemster om het initiatief te bespreken.

Reacties (3 reacties geplaatst)

Niet voor niets verkozen tot de lelijkste gemeente
Schiet nou eens op met die baan al die zinloze college vragen gebeurt het nog van het jaar of praten we over 2050
Wat een droevige aanblik. Wat een lelijke kaalgeslagen boel dat Westland.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.