Stand van zaken renovatie dorpsplein Ter Heijde

College Westland

Ter Heijde 05.09.2019 - Op 11 april hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA over renovatie Dorpsplein Ter Heijde.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Hoe heeft u die plannen beoordeeld op de effecten? 

Antwoord 1
De plannen dragen bij aan het vergroenen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en verzorgen van meer parkeergelegenheid rondom het Kerkplein in Ter Heijde. De plannen zijn in het kader van het Leefomgevingsfonds besproken met de omgeving, maar niet opgenomen in de projectenlijst van het Leefomgevingsfonds.

Het Kerkplein in Ter Heijde staat de komende 4 jaar niet geprogrammeerd voor grootschalige vervangingswerkzaamheden. Ook in de voorjaarsnota zijn de plannen niet meegenomen. Wel zijn er beperkte middelen toegekend om alsnog tot uitvoering te komen. 

Vraag 2
Is het mogelijk deze plannen bij positieve beoordeling snel te realiseren om daarmee Ter Heijde ook wat beter te faciliteren als een mooi Westlands dorp aan de kust? 

Antwoord 2
Op 18 juni is in de raadszitting toegezegd dat ook met de beperkte middelen uitvoering gegeven kan worden aan de plannen (d.m.v. versobering van de aanvankelijke plannen/het huidige ontwerp zoals ingediend door initiatiefnemers). 

Vraag 3
Is het dan ook mogelijk om bij die plannen de mogelijkheid te betrekken om alvast een watertappunt m.b.v. een replica van de gietijzeren dorpspomp te realiseren? 

Antwoord 3
Een watertappunt is in het ontwerp en in het bedrag op dit moment nog niet meegenomen. Op dit moment worden op verschillende plaatsen tappunten aangelegd. Over de mogelijkheden binnen dit project komen wij nog terug.