Stand van zaken rondom ontmoetingsruimte de Lessenaar

College Westland

Kwintsheul 02.07.2020 - Op 5 maart 2020 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over sluiting van de ontmoetingsruimte bij de Lessenaar aan de Kerkstraat.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Deelt uw college de opvatting van GemeenteBelang Westland dat de ontmoetingsruimte bij 'De Lessenaar' van waarde is voor langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen èn voor het voorkomen van eenzaamheid? En dat deze waarden gekoesterd moeten worden?

Antwoord 1
Het college deelt uw mening. Echter is de Lessenaar niet de enige ruimte in Kwintsheul waar senioren terecht kunnen. Zeer nabij ligt de Kastanjehof waar senioren uit de Lessenaar terecht kunnen voor een drankje en een samenkomen.

 

Vraag 2
Is uw college direct of indirect betrokken bij het besluit de ontmoetingsruimte De Lessenaar te beëindigen? Heeft Wonen Wateringen u geïnformeerd?

Antwoord 2
Het college is hierover niet geïnformeerd. Wel is ons medegedeeld dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de ruimte.

Vraag 3
Wilt uw college (laten) beoordelen of binnen de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt tussen de toenmalige gemeente Wateringen en de Wateringsche Bouwvereeniging het eenzijdig beëindigen van de huurovereenkomst in juridische zin kan worden belet?

Antwoord 3
De afspraken zijn ons niet bekend. Ook navraag bij Wonen Wateringen heeft vooralsnog niks opgeleverd.

Vraag 4
Indien juridische mogelijkheden ontbreken, wilt uw college dan het instrument van 'de overlegtafeľ inzetten om het bestuur van Wonen Wateringen op andere gedachten te brengen?

Antwoord 4
Er is nog voor de zomer overleg gepland met de Kastanjehof, Stichting Vrienden Ouderen Wateringen en Kwintsheul en Vitis Welzijn over het sluiten van de ontmoetingsruimte in de Lessenaar en de mogelijk nieuwe kansen die dit biedt voor de Kastanjehof. 

Reacties (3 reacties geplaatst)

Wat een schande als de ontmoetingsruimte in de Lessenaar gaat sluiten, laat de lessenaar open voor de ouderen. Zeer belangrijk tegen de eenzaamheid. De afstand naar de Kastanjehof is veel te groot. Mensen die hier over beslissen hebben blijkbaar geen gevoel wat de Lessenaar voor de ouderen betekent. De lessenaar mag niet sluiten.

Wie denkt er nou dat ouderen de Lessenaar gaan verlaten. Om buitenom een bakkie te gaan doen in de Kastanjehof. Laat de Lessenaar open voor de ouderen. En neem voor lief dat de Kastanjehof een mislukking is. En niet met kunstgrepen over de rug van de ouderen een politiek spelletje spelen. De uitkomst hiervan is dat straks de Lessenaar en de Kastanjehof gesloten zijn. En de ouderen het slachtoffer van dit spelletje.

Om een kaartje te leggen met Wintersweer on kastanjehof waar je het moet organiseren is niet hetzelfde als even naar Beneden gaan in het gebouw self de beslissing zal wel genomen zijn door mensen met een ongehinderd verplaatsingsvermogen ook al kost dat iets meer je Kunt niet alles aan een geldelijke maatstaaf verbinden maar dat is hollands die hebben altijd te duur in de mond daar st aan ze voor bekend vooral in het buitenland zielig

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.