Stand van zaken rondom oud kantoorpand Rabobank Kwintsheul

College Westland

Kwintsheul 12.08.2020 - Op 22 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over de herontwikkeling van het voormalig Rabobankkantoor in Kwintsheul.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Collegevragen inzake herontwikkeling Rabobankkantoor Kwintsheul

 

Vraag 1
Welke waarborgen heeft uw college geschapen dat bij de herinrichting van het openbaar gebied rondom de voormalige Rabobanklocatie in Kwintsheul belangrijke bestanddelen van de bestaande inrichting (zoals het ‘bomenplein’, inclusief zitrand, bomen en kunstwerken) behouden blijven?

Antwoord 1
Het gebied rondom de voormalige Rabobanklocatie is particulier terrein. In 2013 en 2014 zijn in het kader van de herontwikkeling van het centrum van Kwintsheul, met de eigenaar alleen afspraken gemaakt omtrent de realisatie van de herinrichting van het particulier terrein rondom het voormalige Rabobankpand.

Vraag 2
Welke waarborgen heeft uw college geschapen dat ‘de Kastanjehof’ goed bereikbaar blijft voor mensen die niet meer zo goed uit de voeten kunnen? Is ‘de Kastanjehof’ ook na de her - inrichtingsplannen nog steeds drempelvrij bereikbaar? En is er bijvoorbeeld een speciale zone waar auto’s even kunnen stoppen zodat mensen de gelegenheid hebben uit te stappen?

Antwoord 2
Tijdens de behandeling van de omgevingsvergunning is de initiatiefnemer er op geattendeerd dat de Kastanjehof goed bereikbaar moet blijven

Vraag 3
Ook zijn wij van opvatting dat de locatie van de voormalige Rabobank in Kwintsheul een in vele opzichten ideale locatie is voor de realisatie van woningen voor ouderen (al dan niet op een ‘plint’ met maatschappelijke voorzieningen). Heeft uw college – zodra zij kennisnam van de aanstaande plannen - een dergelijke herontwikkeling van de locatie aangemoedigd? Zo nee, waarom niet? En wilt u alsnog zo’n aanmoediging doen?

Antwoord 3
Nee, dit is niet gedaan. Wij gaan opnemen met de initiatiefnemer om de maatschappelijke functie te benadrukken. 

Reacties (1 reactie geplaatst)

Ja ja, en weer heeft de gemeente niet de regie over de inrichting van dit voor Kwintsheul belangrijke stukje openbaar terrein. Al is het privé gebied, hier zou toch de gemeente een leidende rol in moeten spelen.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.