Stand van zaken sluipverkeer Dijkstraat

College Westland

Honselersdijk 08.11.2019 - Op 8 oktober 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de Dijkstraat in Honselersdijk als sluiproute.

Dit als gevolg van de wegwerkzaamheden aan de Middel Broekweg die daardoor is afgesloten ter hoogte van de bloemenveiling

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert het college u als volgt.  

Collegevraag inzake sluiproute Dijkstraat

Vraag 1
Is het College bereid om zeker nu de Middelbroekweg lange tijd is afgesloten maatregelen te nemen waardoor de Dijkstraat niet verder onnodig belast wordt? 

Antwoord 1
Bij de gemeente is één melding binnengekomen over de verkeerssituatie in de Dijkstraat in Honselersdijk. De situatie wordt gemonitord door zowel de provincie Zuid -Holland als de gemeente. Op de Molenlaan staat vanaf de start van het project al bebording die de omleiding via o.a. de Zwethlaan aangeeft.

Als het verkeer de aangewezen omleidingen volgt, dan wordt het in de Dijkstraat een stuk rustiger. Helaas is er weinig te doen tegen sluipverkeer dat veelal lokaal bekend is. De politie is via een handhavingsverzoek gevraagd om te controleren op snelheid in de Dijkstraat.