Stand van zaken subsidies voor Oranje-comités in 2024

Westland Verstandig

Westland 28.03.2024 - Op 5 maart zijn er collegevragen gesteld door WV over "aanvragen Oranje-comités zouden in 2024 eenvoudiger zijn!"


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert de gemeente u als volgt.

Inleiding
De subsidies voor alle Oranje-comités moeten blijkbaar opnieuw aangevraagd worden voor 2024. Eerder werd de toezegging gedaan dat de administratieve lasten van die comités verlicht zouden worden en dat de aanvraag voor 2023 ook voor de komende jaren zou gaan gelden.

Ook is er nog geen subsidie overgemaakt, terwijl Koningsdag en Dodenherdenking toch naderen. Blijkbaar is er al correspondentie hierover vanuit één van de Oranje-comités richting het College.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Waarom wordt vorenstaande terechte toezegging om de administratieve lasten te verlichten, niet goed nagekomen en worden de Oranje-comités niet tegemoetgekomen?

Antwoord 1
Er zijn vier organisaties die een beschikking hebben gehad van 2021 t/m 2024. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag te doen voor het jaar 2024.

Het betreft:

- De Lier 4 mei-Comité De Lier
- Honselersdijk Vereniging Dijkse Belangen
- Kwintsheul Oranjecomité Kwintsheul
- Monster OC2000 Monster/Ter Heijde

De subsidie is aan deze organisaties verstrekt. Oranje Comité Poeldijk had een subsidie aangevraagd van 2021 t/m 2023 en heeft die ook verleend gekregen. Voor 2024 had het comité nog geen aanvraag ingediend maar dat heeft alsnog in februari plaatsgevonden. Deze aanvraag is afgehandeld en de subsidie is verstrekt. De aanvraag van de ’s-Gravenzandse Oranjevereniging is nog in behandeling en wordt in maart 2024 afgehandeld. Voor de overige kernen is voor de jaarschijf 2024 geen aanvraag ingediend. Aan iedere subsidieverstrekking ligt een subsidieaanvraag ten grondslag. Zoals vastgelegd in het door uw raad vastgestelde subsidiebeleid worden meerjarige subsidies niet meer verstrekt. Dat betekent dat de Oranje-comités jaarlijks een aanvraag moeten indienen.

Vraag 2
Wanneer worden de gelden overgemaakt naar de Oranje-comités, zodat zij ervan verzekerd kunnen zijn dat in 2024 de festiviteiten en Dodenherdenking kunnen plaatsvinden zoals gebruikelijk is?

Antwoord 2
De gelden zijn begin februari overgemaakt aan de Oranje-comités De Lier, Honselersdijk, Kwintsheul en Monster. Half maart is de subsidie over gemaakt aan het comité Poeldijk. De aanvraag van de ’s-Gravenzandse Oranjevereniging is nog in behandeling.

Vraag 3
Kan beter gecommuniceerd worden met de Oranje-comités, zodat irritatie voorkomen wordt en wellicht meer begrip kan worden tot stand gebracht?

Antwoord 3
Gezien het nieuwe subsidiebeleid, de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2024 en nieuwe Nadere Subsidieregels Westland wordt in de loop van maart een reminder gestuurd aan alle subsidiepartners om hun aanvraag 2025 voor 1 mei 2024 in te dienen.

Reacties (3 reacties geplaatst)

Is dat die @Willem van Oranje?
Ik zou even bij de Oranjes aankloppen. Die hebben geld zat.
Helaas in Naaldwijk dan maar geen Koningsdag, of gaat de winkeliers vereniging dit regelen

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.