Stand van zaken toekomst Leuningjes Poeldijk

College Westland

Poeldijk 27.07.2018 - Op 28 juni heeft de fractie VVD Westland collegevragen gesteld over de voortgang van verbouwing van De Leuningjes.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding

Bij de beantwoording van de vragen geven wij zo mogelijk ook aan in welke fase van het proces wij staan met betrekking tot de verbouwing van De Leuningjes en de voortgang van het onderzoek naar de haalbaarheid van verhuizing van de WOS naar De Leuningjes, zoals dat is gevraagd in motie WOS/Leuningjes van 12 december 2017.

Vraag 1

Kan het college aangeven wat er nog nodig is voor de Leuningjes om per 1 september de grote zaal weer te openen en voorziet u dat dit op tijd gerealiseerd kan worden?

Antwoord 1

De werkzaamheden verlopen volgens planning en de grote zaal wordt per 1 september a.s. opgeleverd.

Vraag 2

Kan het college aangeven hoe het straks zal gaan in de Leuningjes als de grote zaal per 1 september weer open gaat?

Antwoord 2

Vanaf 1 september a.s. zal stichting De Leuningjes de grote zaal kunnen verhuren aan haar vaste gebruikers of andere geïnteresseerden.

Vraag 3

Is het nu al definitief dat de WOS in de Leuningjes gaat en zo ja per wanneer?

Antwoord 3

Nee, het is nog niet definitief dat de WOS naar De Leuningjes gaat. Aan de motie, om de mogelijkheid van verhuizing van de WOS naar De Leuningjes te onderzoeken, wordt gewerkt. Nog in de vorige collegeperiode is onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing en de kosten en zijn gesprekken gevoerd met alle partijen. Wethouder P. Vreugdenhil heeft inmiddels bilateraal overleg gehad met zowel stichting De Leuningjes als stichting WOS. Vanwege vakantie van één van de bestuursleden van stichting De Leuningjes heeft het gesprek pas begin juli kunnen plaatsvinden. Na de zomervakantie is een gezamenlijk overleg ingepland tussen de beide stichtingen en de wethouder. Hierna zal worden bepaald of het onderzoek kan worden afgerond en hoe wij u over de uitkomsten zullen informeren.

Vraag 4

En hoe zit het met het stichtingsbestuur: komt er dan één nieuw bestuur?

Antwoord 4

Daarover is in dit stadium nog niets definitiefs te zeggen.

Vraag 5

Als de grote zaal per 1 september open gaat en er evenementen gaan plaats vinden moet dit op professionele wijze worden opgepakt via één professioneel aanspreekpunt. Wie gaat straks de evenementenaanvragen behandelen en begeleiden?

Antwoord 5

Vanaf 1 september a.s. kan stichting De Leuningjes de grote zaal verhuren voor evenementen. Daarbij kan de stichting o.a. gebruik maken van de diensten van evenementenbureaus.

Vraag 6

Is de horeca al geregeld en wie gaat dat doen?

Antwoord 6

Faciliteiten zoals een grote (mobiele) bar en keuken zijn aanwezig. Bij reguliere verhuur zal de stichting net zoals zij dat voor de asbestbesmetting deed voor de bemensing zorgen. Bij grote evenementen kan een externe organisator worden ingehuurd.