Stand van zaken wachtlijsten woonzorgcentra Westland

College Westland

Westland 27.01.2019 - Op 7 januari heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake de wachtlijsten bij verpleeghuiszorg en woonzorgcentra.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In november 2018 heeft de Stichting Seniorenraad Westland een rapportage aangeleverd met daarbij een bijlage 3 waarbij de wachtlijsten werden aangegeven bij de verpleeghuiszorg en de woonzorgcentra in Westland.

Zwarte Piet welkom bij zorginstelling Pieter van Foreest

 

In De Hooge Tuinen was er een wachtlijst PG zzp 5 en 7 van 12 tot 14 maanden en voor somatiek zzp 6 en 8 24 maanden, in De Kreek in ’s-Gravenzande PG zzp 5 en 7 8 tot 10 maanden en voor somatiek zzp 6 en 8 18 maanden, De Terwebloem PG zzp 5 en 7 22-24 maanden en wonen zzp 4 6 tot 8 maanden, in De Opmaat 6 tot 7 maanden, in Duinhof 8 tot 9 maanden, in de Sonnevanck voor PG zzp 5 10 tot 12 maanden en wonen/zorg zzp 4 12 maanden, in de Triangel 8 tot 10 maanden, in Vlietzicht 8 tot 9 maanden, in het Woerdblok PG zzp 5 en 7 44-52 weken, in de Rozenhof 6 tot 13 weken en in de Ark voor PG zzp 5 en 7 44 tot 52 weken en voor wonen/zorg zzp 4 12 tot 18 weken. Dit was de stand in mei 2018.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

Vraag 1

Is het College bekend met de wachtlijsten en kan de stand van zaken per 31 december worden aangegeven?

Antwoord 1

Het College wordt periodiek op de hoogte gesteld over de wachtlijsten.

Vergelijking van de wachtlijsten tussen mei 2018 en 31 december 2018 geeft een wisselend beeld. In onderstaande tabel vindt u o.a. de stand van zaken per 31-12-2018.

 

Instelling

doelgroep

2018-5

2018-12

Toename-Afname-Gelijk

Hooge Tuinen

PG zzp 5&7

12-14 mnd

10-12 mnd

Afname

 

Somatiek zzp 6&8

24 mnd

24 mnd

Gelijk

De Kreek

Somatiek zzp 6&8

18 mnd

12 mnd

Afname

 

PG zzp 5&7

8-10 mnd

10-12 mnd

Toename

Tarwebloem

PG zzp 5&7

22-24 mnd

22-24 mnd

Gelijk

 

Wonen/zorg zzp 4

6-8 mnd

8-10 mnd

Toename

Opmaat

Wonen/zorg zzp 4

6-7 mnd

4-5 mnd

Afname

Duinhof

Wonen/zorg zzp 4

8-9 mnd

8 mnd

Afname

Sonnevanck

PG zzp 5

10-12 mnd

14 mnd

Toename

 

Wonen/zorg zzp 4

12 mnd

14 mnd

Toename

Triangel

Wonen/zorg zzp 4

8-10 mnd

8-10 mnd

Gelijk

Vlietzicht

PG zzp 5&7

8-9 mnd

8-9 mnd

Gelijk

Woerdblok

PG zzp 5&7

44-52wkn

26-52 wkn

Afname

 

Wonen/zorg zzp 4

18-24 wkn

18-24 wkn

Gelijk

Rozenhof

PG zzp 5&7

6-13 wkn[1]

3-6 mnd

Gelijk

De Ark

PG zzp 5&7

44-52 wkn

44-48 wkn*

Afname *= wenswachtend

1-6wkn voor acute plaatsing

 

Wonen/zorg zzp 4&6

12-18 wkn?

28-32 wkn

Gelijk ?= 1e registratie foutief?

 

 

Vraag 2

Welke concrete maatregelen gaat het College op korte termijn nemen om deze wachtlijsten ‘op te lossen’?

 

 

Antwoord 2

In de laatste commissievergadering van 7 januari 2019 is al gesproken over de inspanningen van het College om in samenspraak met zorgkantoor/zorgverzekeraar DSW en de door u genoemde zorgpartijen te komen tot oplossingen. Zorgkantoor DSW gaat op haar beurt, mede aangegeven door het overleg met de Gemeente Westland, in gesprek met het ministerie van VWS om te onderzoeken of er (financiële) mogelijkheden zijn om de mismatch tussen aantallen indicaties WLZ en de huidige contracteerruimtes WLZ te verkleinen. Dit is echter wel een vraagstuk van ‘de lange adem’.

 

 

Vraag 3

Gaarne niet beantwoorden met de stelling dat dit geen zaak van de gemeente is maar van Careyn, Pieter van Foreest etc. omdat het natuurlijk wel de inwoners van Westland betreft en de gemeente zicht hier wel om moet bekommeren. Is het College het hiermee eens?

 

Antwoord 3

Zie beantwoording vraag 2[1] verificatie van de gegevens bij Careyn heeft duidelijk gemaakt dat vermelding van de genoemde wachtlijsttermijn van de Rozenhof van mei 2018, in de publicatie van de Seniorenraad, niet correct c.q. ‘foutief’ is. Bij vergelijking met 31-12-’18 zou daardoor het onjuiste beeld ontstaan van toename. De wachtlijst in mei was ook 3-6 mnd.