Strandhuisjes goed voor lokale economie

Advertorial GBW

Westland 17.02.2014 - Ondernemer Hans Fatels heeft het voornemen bekend gemaakt om 100
strandhuisjes te willen plaatsen op het Westlandse strand.

Hiermee komt een lang gekoesterde wens van GemeenteBelang Westland tot uitvoering en GBW staat dan ook zeer positief tegenover dit voornemen.

Strandhuisjes geven een grote toeristische meerwaarde aan het Westlandse strand en in zekere mate een spin off naar de lokale detailhandel en horeca.Naast het glastuinbouwcluster als belangrijkste economische pijler wordt (dag)toerisme steeds belangrijker voor Westland.

Er wordt al een voetpad aangelegd door de duinen bij Ter Heijde om een betere verbinding te maken tussen parkeerterrein Molenslag en de strandopgang. Er is al veel geïnvesteerd in het fietspaden netwerk en de watergangenH, de groen / blauwe dooradering, en strandhuisjes zijn een meer dan welkome aanvulling op het toeristisch aanbod.