Subsidie Pius X vertraagd vanwege ziekte

College Westland

Poeldijk 29.11.2022 update - Op 28 november ontvingen B&W vragen van de fractie LPF over het niet uitkeren van een toegekende subsidie aan Pius X.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Afgelopen zomer heeft Muziekvereniging Pius X Poeldijk in het kader van de subsidieregeling Cultuurimpuls Corona Westland 2022 een tweetal subsidies aangevraagd. Een van deze subsidies zou worden aangewend voor het geven van een openlucht voorstelling rond de Bartholomeuskerk en in het kader van het 110-jarig bestaan van de vereniging. De behandelend ambtenaar gaf aan de vereniging aan, dat de gevraagde subsidie van € 6.000,- was toegekend en binnen korte tijd overgemaakt zou worden, waarna het concert ook daadwerkelijk werd georganiseerd.

Ondanks vele contactmomenten tussen de behandelend ambtenaar en de vereniging, werd het toegezegde bedrag niet door de gemeente uitgekeerd. Inmiddels is het eind november van dit jaar en is er nog steeds geen zicht op betaling. Eerder al riepen wij het college bij de voorjaarsnota op niet op zo’n manier met de culturele verenigingen om te gaan en onlangs heeft D66 eveneens schriftelijke vragen gesteld omtrent de belabberde uitvoering van de eerder beschikbaar gestelde subsidieregeling in het kader van de voornoemde “Cultuurimpuls Corona Westland 2022”. Er begint een patroon te ontstaan van het niet uitvoeren van beleid en het niet nakomen van afspraken.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

Vraag 1
Waarom is na bijna 3 maanden waarin de toekenning aan Pius X van de toegekende subsidie van € 6.000,- deze nog steeds niet uitgekeerd?

Antwoord 1
Wegens ziekte is er vertraging opgelopen.

Vraag 2
Omdat de Muziekvereniging door uitblijven van de toegekende subsidie inmiddels in financiële problemen komt, is de vraag hoe snel de gemeente tot uitkering overgaat?

Antwoord 2
Het staat in de planning dat uiterlijk week 49 het geld op de rekening staat van de Muziekvereniging Pius X.

Vraag 3
Hoe komt het verder dat steeds meer culturele verenigingen, maar ook Cultuur web Westland aangeven dat het niet alleen lastig is contact te krijgen met de gemeente, maar dat ook uitkeringen achterwegen blijven?

Antwoord 3
Wegens ziekte van direct betrokken medewerkers is er vertraging ontstaan en heeft reactie in sommige gevallen langer geduurd dan gewenst. Er wordt gestreefd eind december/begin januari de gelden uit te keren, afgezien van de Cultuurimpulsaanvragen die nog in december 2022 binnenkomen.

Reacties (3 reacties geplaatst)

Hoe zit het met de burgemeester die kan direct subsidie uitdelen. Althans de vorige deed dat wel. Heeft die Arends te kleine ballen.
Te zot voor woorden dat hierover vragen gesteld moeten worden, kost een hoop geld. Los het intern gewoon op.
Jammer dat Sjaak van der Tak niet meer aan het roer staat; hadden die Poelukkers zo een ton gehad!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.