Tekort gemeente Westland loopt op tot € 14 miljoen

Gemeente Westland/ Westlanders.nu

Westland 23.05.2019 - Als er niet wordt ingegrepen loopt het tekort op de begroting van de gemeente Westland de komende jaren op tot € 14 miljoen in 2023.

Dit tekort wordt voor een flink deel veroorzaakt door factoren die buiten de invloedssfeer van de gemeente liggen (o.a. kosten jeugdzorg). Het betekent dat er op dit moment geen ruimte is voor nieuwe investeringen en nieuw beleid. De gemeente moet pijnlijke keuzes maken waarvan iedereen de gevolgen gaat ervaren; inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen.

Spoedmaatregelen voor mensen met schulden

Uitgangspunt voor burgemeester en wethouders is en blijft dat er in september een meerjarenbegroting wordt gepresenteerd zonder tekorten. De komende weken bereidt het college van burgemeester en wethouders oplossingen voor om financieel gezond te blijven. Deze zullen medio juni in de zogenaamde Voorjaarsnota worden gepresenteerd.  

Totale schuld gemeente Westland
Eind 2017 was de totale schuld van gemeente Westland nog gedaald met 24 miljoen - als gevolg van verkoop gronden - naar 336,4 miljoen euro. De jaarcijfers voor 2018 worden in juni bekend gemaakt.