Tekst en uitleg omtrent kap 95 bomen bij Galgeweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/01/2020 11:45

Naaldwijk 22.01.2020 - Op 16 december 2019 zijn collegevragen gesteld over de voornemens van de gemeente voor de kap van 75 bomen aan de Galgeweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert het college u als volgt.  

De WV fractie wordt benaderd door een aantal bewoners van de Galgeweg die tot hun leedwezen moeten zien dat de karakteristieke bomen langs de Galgeweg –bij het complex “De Hoge Bomen”- ineens gekapt gaan worden. In ogen is dit onwerkelijk en ook niet goed. Westland wil meer bomen, maar door bestaande goede bomen te kappen en kleine nieuwe bomen terug te planten zal per saldo weinig winst ontstaan. Het geeft alleen maar kosten. Dit leidt tot de volgende vragen: 

Vraag 1
Welke plannen zijn er bij de Galgeweg om bomen te kappen? 

Antwoord 1
Het gaat hier om 95 bomen die geplant zijn in een bosplantsoenstrook langs de sportvelden op Sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk. De strook met beplanting bestaat voor het grootste deel uit Canadese populieren. 

De populieren zijn meer dan 40 jaar oud, zijn dicht bij elkaar geplant en hebben daardoor een slecht ontwikkelde kroon. Veel takken zijn erg lang en kunnen vrij gemakkelijk breken. Niets doen zal een significante stijging van onderhoudskosten laten zien, maar met name het risico van ongelukken door takbreuk en het “spontaan” breken van deze bomen is een onacceptabel veiligheidsrisico.  

De bomen zitten in een gevaarlijke fase qua veiligheid door het uitvallen van takken die op de sportvelden terecht kunnen komen. Naast de populieren staan er nog een aantal esdoorns, essen en veldiepen in de groenstrook. Een aantal essen is van onvoldoende kwaliteit als gevolg van essentaksterfziekte. Essen die aangetast zijn door de essentaksterfziekte herstellen niet meer en gaan uiteindelijk dood. 

Door het weghalen van alle populieren en de zieke essen komen de overblijvende bomen vrij te staan. Ze vangen dan veel wind en kunnen daardoor omvallen. Tevens zijn het allemaal bomen die de hoogte in zijn gegroeid en geen mooie kroon hebben gevormd. Alle bomen worden daarom gekapt. 

De gehele groenstrook van 4241 m2 wordt daarna weer aangeplant. Er worden verschillende inheemse boomsoorten terug geplant, zoals veldesdoorn, linde, eik, berk, els, haagbeuk en kers. Tevens wordt de strook met heesters beplant om zo een gelaagde groene opbouw te krijgen. 

Vraag 2
Om hoeveel bomen gaat het en waarom is de kap nodig? 

Antwoord 2
Zie antwoord 1.  

Vraag 3
Is het College bereid om terug te komen op het voornemen om te kappen? 

Antwoord 3
Het veiligheidsrisico om de bomen te laten staan, is te groot. Los daarvan zijn een aantal bomen ziek of niet mooi volgroeid. Het college is van mening dat met de herplant niet alleen een veiligheidsrisico wordt opgelost, maar ook een kwaliteitsslag wordt gemaakt. De nieuw aan te planten bosplantsoenstrook met bomen, maar ook met een laag heesters (en een kruidenlaag) geeft meer openheid en gelaagdheid waardoor er meer variatie ontstaat in flora en fauna.