Ter Heijdse kerkplein wordt niet multifunctioneel

College Westland

Ter Heijde 04.06.2016 - De fractie CDA Westland heeft in mei collegevragen gesteld over een multifunctioneel plein in Ter Heijde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het plein, buiten de vaste kerktijden om, autovrij te maken zodat het plein multifunctioneel gebruikt kan worden voor zowel de Heijers zelf als voor kustbezoekers 

Antwoord 1

Parkeren op het Prins Willem III-Plein is niet toegestaan. Parkeren in Ter Heijde is alleen toegestaan op de daartoe aangeduide formele parkeerplaatsen. Daarmee is het plein reeds beschikbaar voor andere activiteiten.

Vraag 2

Zo ja, wilt en kunt u in samenspraak met omwonenden en inwoners daar plannen voor

maken?

 

Antwoord 2

Wij zullen hiertoe niet het initiatief nemen. De gemeente is bereid om mee te denken met inwoners of ondernemers die plannen hebben met het plein. Wij onderkennen dat het Prins Willem III-Plein een belangrijke rol kan spelen in het maatschappelijk leven van Ter Heijde, zoals voor ontmoeting, recreatie en kleine en lokale evenementen.

 

 

 

 

 

 

Vraag 3

Bent u bereid om daarvoor dan ook de benodigde vergunningen te verlenen.

Antwoord 3

Wij zullen een eventuele aanvraag voor een activiteit op het Prins Willem III-Plein in behandeling nemen en beoordelen op de effecten.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak