Tien uitzendbureaus aangemeld voor huisvesting arbeidsmigranten

College Westland

Westland 20.04.2019 - Op 27 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over Register uitzendbureaus Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Hoeveel en welke uitzendbureaus hebben zich inmiddels gemeld voor het gemeentelijk register t.b.v. de huisvestinglocaties arbeidsmigranten? 

Voor het gemeentelijk Register Ontwikkelkader Huisvesting Arbeidsmigranten hebben 10 uitzenders zich gemeld. 

Vraag 2
Hoeveel en welke uitzendbureaus zijn er geweigerd voor het register en voor welke redenen? 

Antwoord 2
Gelet op de gevoeligheid van bedrijfsinformatie wordt geen informatie verstrekt over weigeringen (en de redenen van deze weigeringen) van registraties in het gemeentelijk Register Ontwikkelkader Huisvesting Arbeidsmigranten. 

Vraag 3
In het ontwikkelkader staat dat uitzendbureaus moeten zijn gecertificeerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze certificering kan op dag basis worden ingetrokken bij niet voldoen aan de voorwaarde. Zijn alle tot het Register toegelaten uitzendbureaus ook daadwerkelijk gecertificeerd volgens de SNA en hoe wordt controle hierop georganiseerd? 

Antwoord 3
Ja, alle uitzenders zijn gecertificeerd. Het certificaat SNA is ook voorwaarde van lidmaatschap van ABU en NBBU, wat een voorwaarde is van inschrijving in het Register. Indien in de toekomst de SNA certificering wordt ingetrokken heeft dit geen gevolgen voor de gemaakte exploitatieafspraken, wel voor nieuwe afspraken en eventuele gunning van toekomstige nieuwe locaties. 

Vraag 4
Zijn alle tot het register toegelaten uitzendbureaus aantoonbaar lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)? 

Antwoord 4
Ja.  

Vraag 5
Is het door de gemeente gehanteerde register op dit moment openbaar en zo ja, waar is die gepubliceerd. Zo nee, kan het college deze openbaren? 

Antwoord 5
Deze lijst is openbaar en tot nu toe niet gepubliceerd.

De volgende uitzenders zijn geregistreerd in het register:

1. Blue Jobcenter
2. Duijndam Uitzendgroep
3. EG Personeelsdiensten
4. JC Haaglanden
5. Looije
6. NL Jobs
7. Tradiro
8. Van Bergen Personeelsdiensten
9. Watch Out
10. Westflex